UA-34137633-1 G-VNLBMFWCL5
top of page

Vi erbjuder korrekturläsning och språkgranskning

Har du en text som behöver redigeras eller som behöver en extra kontroll? På Språkbolaget kan vi erbjuda språkgranskning av alla typer av texter. Det betyder att en översättare som har samma språk som texten är skriven på som modersmål kontrollerar att den är korrekt och följer andra eventuella krav.

Vi har tre nivåer på vår språkgranskning:

Nivå 1: Korrekturläsning


Här rättas stavfel, böjningar, skrivfel (stor/liten bokstav, interpunktion, kommatering m.m.), avstavningar, meningsbyggnad (det vill säga meningar som inte hänger ihop, fel ordföljd, syftningsfel och så vidare). Däremot görs inga ytterligare förbättringar i texten som har med stilnivå, textflyt, styckeindelning och sådant att göra.
 

Nivå 2: Språkförbättring


Utöver ovanstående justeras även texten så att den låter bra, har rätt ton för sammanhanget och följer andra eventuella önskemål. Här ingår till exempel att kontrollera att text som har flera författare känns enhetlig, att termer används konsekvent, och att språket flyter lätt.
 

Nivå 3: Omarbetning


Här omarbetas en befintlig text för att passa i ett nytt sammanhang eller för en ny läsargrupp. Detta kan till exempel innebära att en längre artikel kortas ner för att passa ett nytt format, eller att texten förenklas för att personer med begränsade kunskaper i språket ska kunna förstå.

Behöver du hjälp med eller har du frågor om korrekturläsning och språkgranskning så kontakta gärna oss.

Specialiserade översättare

Under lång tid har vi byggt upp ett stort internationellt nätverk av professionella översättare som enbart översätter till sitt eget modersmål. Och det är med hjälp av våra medarbetare världen över som vi kan erbjuda dig språktjänster i världsklass och översättningar till de allra flesta språk. Så behöver du hjälp med att översätta en kundtidning till ryska eller har du en säljande text som ska nå ut på franska, isländska och swahili? Inga problem – fråga oss!

Sprakbolaget2018_Miljo_0858_LOW.jpg
Image by Jason Goodman
bottom of page