UA-34137633-1
 

Översättning av marknadstexter

Vid översättning av marknadstexter är det viktigt att fånga den tonalitet som speglar företaget och varumärket. Samtidigt måste man ta hänsyn till vad som fungerar på de lokala marknaderna och anpassa texten efter det.

På Språkbolaget har vi lång erfarenhet av att översätta marknadstexter i både tryckt och digital form, inom en mängd områden.

Ni får ett team av översättare, granskare och projektledare med bred kunskap av att skriva marknadsanpassade texter inom olika branscher. Många av dem har utbildning och bakgrund inom journalistik och copy. Våra översättare översätter endast till sitt modersmål och är bosatta i landet där språket talas eller har bra kontakt med sitt hemland. Detta är viktigt eftersom språk ständigt utvecklas, och en översättare måste vara uppdaterad i språk och trender för att kunna skapa en aktuell text.

Efter många års lyckade översättningar av marknadstexter har vi byggt upp pålitliga och effektiva processer och kan anpassa dem till just ert projekt.

Har du en text som du behöver ha översatt eller är du nyfiken på att veta mer så tveka inte att kontakta oss.

Kundtidningar & Magasin

För att översätta ett magasin till ett nytt språk behöver man känna till den lokala marknaden och anpassa texten därefter. 

Marknadstexter

Vid översättning av marknadstexter är det viktigt att fånga den tonalitet som speglar företaget och varumärket.

IT & Teknik

Vid översättning inom teknik är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

Medicin

Vid översättning inom medicin är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

HR & Management

När man översätter företagets policies, avtal och interna dokument vill man givetvis att företagets specifika tonalitet

Samhällsinformation

Det är viktigt att alla invånare har möjlighet att förstå samhällsinformation, och därför måste informationen översättas.

Juridik

Vid översättning av juridiska dokument är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

Ekonomi & Finans

Varje företag har sin egen stil och ton för sina ekonomiska rapporter och texter, och det finns olika standarder i olika länder.

Branscher Språkbolaget jobbar med
Språkbolaget översätter de flesta marknadstexterna

Annonstexter, adWords-kampanjer, banners, brandbook och styleguide, broschyrer, kataloger och foldrar, content, copytexter, filmmanus och presentationsfilmer, förpackningstexter, Informationstexter, inlägg och texter för sociala medier, handböcker, kampanjer, leaflets, leave behind, marknadsundersökningar, nyhetsbrev, pressmeddelanden och presstexter, produkttexter, reklamblad och reklamöversättningar, rapporter, skyltar, utbildningsmaterial, webbplatser och hemsidor, whitepaper, årsredovisningar och finansiella texter

Här följer några exempel på marknadstexter vi jobbar med:

Image by Sean Pollock