UA-34137633-1
 

Översättning inom ekonomi och finans

Varje företag har sin egen stil och ton för sina ekonomiska rapporter och texter, och det finns olika standarder i olika länder. Det är viktigt att översättningarna har konsekvent språkbruk och korrekt användning av termer.

Med Språkbolaget som partner säkerställer ni att översättningen blir korrekt genomförd.

Vi har hög expertis och gedigen kunskap av översättning av finansiella och ekonomiska texter. Ni får ett team av översättare och granskare som har utbildning och erfarenhet inom det ekonomiska området.

I nära dialog med er jobbar vi för ett säkert och korrekt resultat.

Kundtidningar & Magasin

För att översätta ett magasin till ett nytt språk behöver man känna till den lokala marknaden och anpassa texten därefter. 

Marknadstexter

Vid översättning av marknadstexter är det viktigt att fånga den tonalitet som speglar företaget och varumärket.

IT & Teknik

Vid översättning inom teknik är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

Medicin

Vid översättning inom medicin är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

HR & Management

När man översätter företagets policies, avtal och interna dokument vill man givetvis att företagets specifika tonalitet

Samhällsinformation

Det är viktigt att alla invånare har möjlighet att förstå samhällsinformation, och därför måste informationen översättas.

Juridik

Läs mer

Vid översättning av juridiska dokument är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

Ekonomi & Finans

Läs mer

Varje företag har sin egen stil och ton för sina ekonomiska rapporter och texter, och det finns olika standarder i olika länder.

Branscher Språkbolaget jobbar med
Vi översätter olika typer av ekonomiska rapporter och texter

Aktieutdelningar, bokslut, bokslutskommunikéer, bolagsordningar, broschyrer, kataloger och foldrar, delårsrapporter, ekonomiska rapporter, finansiella rapporter, fondprospekt, fusionsdokument, företagspresentationer, försäkringstexter, försäljningtexter, halvårsrapporter, hållbarhetsrapporter, information om börsintroduktion och noteringar, informationsblad, inkasso, interna företagstexter, kontrakt/avtal, kreditupplysningar, kvartalsrapporter, pressmeddelanden, rapporter, redovisningar, resultaträkningar, revisionsberättelser, riskanalyser, webbplatser och hemsidor och årsredovisningar.

Här följer några exempel:

Analyzing Data