UA-34137633-1 G-VNLBMFWCL5
top of page

Översättning inom ekonomi och finans

Varje företag har sin egen stil och ton för sina ekonomiska rapporter och texter. Det finns dessutom olika standarder i olika länder. Det är viktigt att översättningarna har konsekvent språkbruk och korrekt användning av termer.

Med Språkbolaget som partner säkerställer ni att översättningen blir korrekt genomförd.

Vi har hög expertis och gedigen kunskap av översättning av finansiella och ekonomiska texter. Ni får ett team av översättare och granskare som har utbildning och erfarenhet inom det ekonomiska området.

I nära dialog med er jobbar vi för ett säkert och korrekt resultat.

Kundtidningar & magasin

För att översätta ett magasin till ett nytt språk behöver man känna till den lokala marknaden och anpassa texten därefter. 

Marknadstexter

Vid översättning av marknadstexter är det viktigt att fånga den tonalitet som speglar företaget och varumärket.

IT & teknik

Vid översättning inom teknik är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

Medicin

Vid översättning inom medicin är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

HR & management

När man översätter företagets policyer, avtal och interna dokument vill man givetvis att företagets specifika tonalitet och språk återspeglas på det nya språket.

Samhällsinformation

Det är viktigt att alla invånare har möjlighet att förstå samhällsinformation, och därför måste informationen översättas.

Juridik

Vid översättning av juridiska dokument är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

Ekonomi & finans

Varje företag har sin egen stil och ton för sina ekonomiska rapporter och texter, och det finns olika standarder i olika länder.

Branscher Språkbolaget jobbar med
Vi översätter olika typer av ekonomiska rapporter och texter

Aktieutdelningar, bokslut, bokslutskommunikéer, bolagsordningar, broschyrer, delårsrapporter, ekonomiska rapporter, finansiella rapporter, fondprospekt, fusionsdokument, företagspresentationer, försäkringstexter, försäljningstexter, halvårsrapporter, hållbarhetsrapporter, information om börsintroduktion och noteringar, informationsblad, inkasso, interna företagstexter, kataloger och foldrar, kontrakt/avtal, kreditupplysningar, kvartalsrapporter, pressmeddelanden, rapporter, redovisningar, resultaträkningar, revisionsberättelser, riskanalyser, webbplatser och hemsidor samt årsredovisningar.

Här följer några exempel:

Analyzing Data
bottom of page