UA-34137633-1 G-VNLBMFWCL5
top of page

Översättning av kundtidningar och magasin

För att översätta ett magasin till ett nytt språk behöver man känna till den lokala marknaden och anpassa texten därefter. Dessutom måste texten bli riktigt bra och läsarvänlig för att locka nya kunder.

På Språkbolaget har vi lång erfarenhet av att översätta kundtidningar och magasin, i både tryckt och digital form, inom en mängd områden.

Ni får ett team av översättare, granskare och projektledare med bred kunskap av att skriva marknadsanpassade texter inom olika branscher. Många av dem har utbildning och bakgrund inom journalistik och copy.

Efter många års lyckade översättningar av magasin och kundtidningar har vi byggt upp pålitliga och effektiva processer och kan anpassa dem till just ert projekt.

Kundtidningar & magasin

För att översätta ett magasin till ett nytt språk behöver man känna till den lokala marknaden och anpassa texten därefter. 

Marknadstexter

Vid översättning av marknadstexter är det viktigt att fånga den tonalitet som speglar företaget och varumärket.

IT & teknik

Vid översättning inom teknik är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

Medicin

Vid översättning inom medicin är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

HR & management

När man översätter företagets policyer, avtal och interna dokument vill man givetvis att företagets specifika tonalitet och språk återspeglas på det nya språket.

Samhällsinformation

Det är viktigt att alla invånare har möjlighet att förstå samhällsinformation, och därför måste informationen översättas.

Juridik

Vid översättning av juridiska dokument är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

Ekonomi & finans

Varje företag har sin egen stil och ton för sina ekonomiska rapporter och texter, och det finns olika standarder i olika länder.

Branscher Språkbolaget jobbar med
Vi översätter tidningar och magasin inom många olika branscher

Flygfart, fläkt-/luftsystem, fordon, frakt, försäkringar, gruvindustri, hundsport, hälsa, inkassoservice, IT, kommunikation, konst, kosmetik, kultur, lastbilar, logistik, medicin, medicinteknik, mode, personbilar, resor, ridsport, sjukvård, sjöfart, skönhet, stålindustri, teknik, telekom, turism och vattenrening.

Här följer några exempel på genrer vi jobbar med:

Image by Charisse Kenion
bottom of page