UA-34137633-1 G-VNLBMFWCL5
top of page

Översättning inom juridik

Vid översättning av juridiska dokument är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta, och varje underkategori kräver kunskap om just det området.

Med Språkbolaget som partner säkerställer ni att översättningen blir korrekt genomförd.

Ni får ett team av rutinerade översättare, granskare och projektledare med lång erfarenhet av översättning av juridiska texter.

I nära dialog med er jobbar vi för ett säkert och korrekt resultat.

Kundtidningar & magasin

För att översätta ett magasin till ett nytt språk behöver man känna till den lokala marknaden och anpassa texten därefter. 

Marknadstexter

Vid översättning av marknadstexter är det viktigt att fånga den tonalitet som speglar företaget och varumärket.

IT & teknik

Vid översättning inom teknik är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

Medicin

Vid översättning inom medicin är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

HR & management

När man översätter företagets policyer, avtal och interna dokument vill man givetvis att företagets specifika tonalitet och språk återspeglas på det nya språket.

Samhällsinformation

Det är viktigt att alla invånare har möjlighet att förstå samhällsinformation, och därför måste informationen översättas.

Juridik

Vid översättning av juridiska dokument är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

Ekonomi & finans

Varje företag har sin egen stil och ton för sina ekonomiska rapporter och texter, och det finns olika standarder i olika länder.

Branscher Språkbolaget jobbar med
Vi översätter olika typer av juridiska dokument

Anställningsavtal, broschyrer, certifieringar, domar, försäljningsdokument, garantier, inkasso, juridiska rapporter, kataloger och foldrar, kollektivavtal, konkurs- och rekonstruktionsdokument, kontrakt/avtal, köpekontrakt, lagar och regler, licensavtal, marknadsundersökningar, pressmeddelanden och presstexter, produktgarantier, protokoll, revisionsberättelser, rättsprotokoll, upphandlingar, utmätningar, utredningar, villkorstexter samt webbplatser och hemsidor.

Här följer några exempel:

Image by Tingey Injury Law Firm
bottom of page