UA-34137633-1 G-VNLBMFWCL5
top of page

Översättning av samhällsinformation

Det är viktigt att alla invånare har möjlighet att förstå samhällsinformation, och därför måste informationen översättas till rätt språk. Texter som ska användas i Sverige behöver översättas av någon som är insatt i och förstår svenska förhållanden och de system vi har här.

Med Språkbolaget som partner säkerställer ni att översättningen blir korrekt genomförd.

Ni får ett team av översättare och granskare med bred kunskap av att översätta webbsidor, broschyrer, blanketter, undersökningar, utskick, leaflets, infobrev och mycket annat till de språk som talas av nyanlända i vårt samhälle, bland annat arabiska, dari, farsi (persiska), kurmanji (nordkurdiska), somaliska, sorani (centralkurdiska) och tigrinja.

I nära dialog med er jobbar vi för ett säkert och korrekt resultat. Läs mer om hur vi arbetar med invandrarspråken här.

Kundtidningar & magasin

För att översätta ett magasin till ett nytt språk behöver man känna till den lokala marknaden och anpassa texten därefter. 

Marknadstexter

Vid översättning av marknadstexter är det viktigt att fånga den tonalitet som speglar företaget och varumärket.

IT & teknik

Vid översättning inom teknik är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

Medicin

Vid översättning inom medicin är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

HR & management


När man översätter företagets policyer, avtal och interna dokument vill man givetvis att företagets specifika tonalitet och språk återspeglas på det nya språket.

Samhällsinformation

Läs mer

Det är viktigt att alla invånare har möjlighet att förstå samhällsinformation, och därför måste informationen översättas.

Juridik

Vid översättning av juridiska dokument är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta.

Ekonomi & finans

Varje företag har sin egen stil och ton för sina ekonomiska rapporter och texter, och det finns olika standarder i olika länder.

Branscher Språkbolaget jobbar med
Vi översätter olika typer av samhällsinformation

Annonstexter, ansökningar, broschyrer, dokument för kommuner och landsting, filmer, handböcker, hyresgästinformation, hållbarhetsprogram, informationsblad, informationsfilmer, instruktioner och regler, kataloger och foldrar, kulturhändelser, kulturprogram, lättläst engelska, lättläst svenska, marknadsundersökningar, nyhetsbrev, ordningsregler, partiprogram, pressmeddelanden, rapporter, rutiner, sophantering, utställningstexter och -material, valinformation, webbplatser och hemsidor, översättning för skola/fritid, översättningar för myndigheter, organisationer och partier samt översättningar inom vård och omsorg.

Här följer några exempel:

Tjänsteområde Samhällsinfo Språkbolaget L.jpg
bottom of page