UA-34137633-1 G-VNLBMFWCL5
top of page

Juridiska översättningar hos Språkbolaget

I den här artikeln skriver vi om översättningar av juridiska dokument. Vad behöver du tänka på som kund? Vad kan en juridisk översättare göra och inte göra? Vad krävs för att översättningen ska vara juridiskt bindande?

 

Juridiska texter

Det juridiska området är stort och juridiska texter kan vara allt från lagtexter till köpeavtal. Som kund hos oss får du hjälp med översättning av olika typer av avtal och kontrakt mellan företag, produktgarantier och licensavtal, kollektivavtal och anställningsavtal samt dokument för upphandlingar.

Vad gör en juridisk översättare?


En juridisk översättare är en översättare med erfarenhet av att översätta juridiska texter. Det innebär kunskap om juridiska termer och stilnivå inom området. Översättarens uppgift är att skapa en fungerande text på målspråket, sitt modersmål. Man ser då till att det blir rätt ton och uttrycksform för den tänkta målgruppen. Du får alltså tillbaka ett dokument med samma innehåll som det du skickat på översättning, men på ett annat språk.

Däremot är översättaren sällan jurist själv, även om många har någon form av utbildning i ämnet. Varken översättaren eller vi som byrå kontrollerar att det som står i dokumentet överensstämmer med lagar, förordningar eller andra förhållanden i de länder det ska användas i.

 

En översättning är en översättning – originalet är det juridiskt bindande


När det gäller till exempel avtal och liknande är det viktigt att påtala att det är originalspråket som är den rättsligt bindande versionen om det skulle uppstå en tvist. Det är vanligt att man lägger till en mening i slutet av dokumentet för att gardera sig, till exempel:
“This is a translation of the Swedish original. In case of any inconsistency between the Swedish and English version, the Swedish version shall prevail.”

 

För att översättningen ska gälla som original ska en jurist gå igenom den för att identifiera eventuella problem med översättningen – precis som man skulle göra om en svensk anställd som inte är jurist hade skrivit ett avtal på svenska.

Behövs auktorisation?


När det gäller dokument som intyg av olika slag; födelseattester, vigselbevis, patentbevis, bolagsordningar och liknande, ska de intygas av notarie publicus eller översättas och stämplas av en auktoriserad översättare för att vara giltiga inför myndigheter.


En auktoriserad översättare i Sverige är godkänd av Kammarkollegiet och översätter till eller från svenska. 

Språkbolaget har många auktoriserade översättare i sitt nätverk, och vi hjälper dig att reda ut om du behöver en stämpel på din översättning eller inte. Vi översätter enbart för företag. Privatpersoner hänvisar vi till Kammarkollegiets hemsida.

 

Specialiserade översättare

Under lång tid har vi byggt upp ett stort internationellt nätverk av professionella översättare som enbart översätter till sitt eget modersmål. Och det är med hjälp av våra medarbetare världen över som vi kan erbjuda dig språktjänster i världsklass och översättningar till de allra flesta språk. Så behöver du hjälp med att översätta en kundtidning till ryska eller har du en säljande text som ska nå ut på franska, isländska och swahili? Inga problem – fråga oss!

shutterstock_1237698073.jpg
A presentation at the office
Juridik ex 1 mars 2022.jpg
bottom of page