UA-34137633-1 G-VNLBMFWCL5
top of page

Översätta årsredovisning och ekonomiska rapporter

I början av året är det många som är upptagna med företagets ekonomiska rapporter. Samtidigt som bokslutskommunikén sammanställs ska årets kvartalsrapporter, delårsrapporter, hållbarhetsrapporten och framför allt årsredovisningen läggas in i planeringen. Läs våra tips om hur du bäst får in översättningen i det späckade schemat.

 

Företagsapporterna visar inte bara upp företagets ekonomiska ställning – det är också en presentation av årets arbete, visioner och mål, och framförallt ett tillfälle att nå ut med information om varumärket.

Det blir allt viktigare att göra rapporterna tillgängliga även för utländska intressenter, framförallt för börsnoterade företag. Dels för att aktieägarna ska kunna ta del av årets eller kvartalets siffror, och dels för att attrahera nya investerare och få företaget att växa. För det mesta väljer man då i första hand att översätta till engelska, men även andra språk förekommer.

Rätt kompetens krävs

Ekonomiska rapporter och redovisningar ställer höga krav på översättaren, och det är viktigt att man hittar rätt person för jobbet. En årsredovisning till exempel är uppdelad i en framvagn, som består av beskrivande och säljande texter, och en faktabaserad bakvagn, med siffror och tabeller. Även om termerna i de finansiella bitarna kan vara samma skiljer sig alltså en årsrapport för ett bolag inom stålindustrin markant från en årsrapport för ett företag inom till exempel medicinteknik.

Förutom att kunna ekonomiska termer, standarder och riktlinjer som FAR, IFRS och US GAAP, måste översättaren alltså vara insatt i bransch- och företagsspecifika termer för just ert område. Dessutom är det viktigt att han eller hon lär sig just ert företags tonalitet och stil. Det är därför vi alltid ser till att ni får samma översättare till alla era texter.

Ekonomiska rapporter kräver också noggrann projektledning. Ofta måste översättningen komma igång innan originalet har gått igenom alla instanser, vilket innebär att det kommer in ändringar under arbetets gång. Det gäller att hålla tungan rätt i mun när det finns många versioner i omlopp.

Våra projektledare är experter på att lägga upp processer för ändringsversioner, kommentarer, pressreleaser i sista stund och korta leveranstider. Ju mer information vi kan få om datum för revisionsutskottsmöten och styrelsemöten och andra saker som kan påverka planeringen desto bättre. Hör av er till oss så tidigt som möjligt i processen, så hittar vi tillsammans en process som fungerar och kan boka in er översättare i tid.

 

Språkbolaget översätter regelbundet årsredovisningar och ekonomiska rapporter för börsbolag och andra företag.

 

Självklart arbetar vi med sekretessavtal och insiderlistor.

 

5 tips

 

·     Gör en tidplan för alla steg i processen.

·     Kontakta oss så tidigt som möjligt. Då kan vi förboka just er översättare.

·     Låt oss hjälpa er att planera in översättningen. Tillsammans hittar vi rätt arbetsmetod för layout, filformat, ändringsversioner m.m.

·     Ge oss referensmaterial, termlistor och språk- eller stilguider om det finns. Då kan översättaren läsa in sig på just ert språk och hitta er tonalitet.

·     Ge oss feedback. Vi tar till oss alla era kommentarer och finslipar samarbetet.

 

Specialiserade översättare

Under lång tid har vi byggt upp ett stort internationellt nätverk av professionella översättare som enbart översätter till sitt eget modersmål. Och det är med hjälp av våra medarbetare världen över som vi kan erbjuda dig språktjänster i världsklass och översättningar till de allra flesta språk. Så behöver du hjälp med att översätta en kundtidning till ryska eller har du en säljande text som ska nå ut på franska, isländska och swahili? Inga problem – fråga oss!

27256815-Muj69.jpg
A presentation at the office
shutterstock_131103920.jpg
bottom of page