Vi erbjuder korrekturläsning och språkgranskning

Har du en text som behöver redigeras eller en extra kontroll? På Språkbolaget kan vi erbjuda språkgranskning av alla typer av texter. Det betyder att en översättare som har samma språk som texten är skriven på som modersmål kontrollerar att den är korrekt och följer andra eventuella krav.

Vi har tre nivåer på vår språkgranskning:

Nivå 1: Korrekturläsning
Här rättas stavfel, böjningar, skrivfel (stor/liten bokstav, interpunktion, kommatering m.m.), avstavningar, meningsbyggnad (det vill säga meningar som inte hänger ihop, fel ordföljd, syftningsfel och så vidare). Däremot görs inga ytterligare förbättringar i texten som har med stilnivå, textflyt, styckeindelning och sådant att göra.
 

Nivå 2: Språkförbättring
Utöver ovanstående justeras även texten så att den låter bra, har rätt ton för sammanhanget och följer andra eventuella önskemål. Här ingår till exempel att kontrollera att text som har flera författare känns enhetlig, att termer används konsekvent, och att språket flyter lätt.
 

Nivå 3: Omarbetning
Här omarbetas en befintlig text för att passa i ett nytt sammanhang eller för en ny läsargrupp. Detta kan till exempel innebära att en längre artikel kortas ner för att passa ett nytt format, eller att texten förenklas för att personer med begränsade kunskaper i språket ska kunna förstå.

LäS MEr: