Vi översätter till lättläst svenska

På Språkbolaget översätter vi inte bara från ett språk till ett annat utan även från svenska till lättläst svenska. En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning har någon typ av läshinder. En lättläst text är en text som är anpassad för dem som har svårt att läsa svenska.
 
Att skriva en lättläst text innebär att:
- använda enklare ord
- skriva korta meningar
- skriva korta rader
- skriva med mer luft omkring än andra texter
- inte utgå från att läsaren har förkunskaper som kan tyckas vara självklara för andra.
 
Som med alla texter är det viktigt att veta vem som ska läsa texten, så att den kan anpassas rätt. Alla lättlästa texter ska inte läsas av samma målgrupp. Det är viktigt att det även finns lättlästa svenska texter eftersom alla ska kunna ta del av viktig information.

© Språkbolaget 2020

  • SNABB SERVICE
  • RÄTT TERMINOLOGI
  • FACKEXPERTIS
  • ANPASSAD PROCESS
  • LEVERANSSÄKERHET
  • SEKRETESS
  • GRAFISKA TJÄNSTER

LÄS MER:

Specialiserade översättare

Under lång tid har vi byggt upp ett stort internationellt nätverk av professionella översättare som enbart översätter till sitt eget modersmål. Och det är med hjälp av våra medarbetare världen över som vi kan erbjuda dig språktjänster i världsklass och översättningar till de allra flesta språk. Så behöver du hjälp med att översätta en kundtidning till ryska eller har du en säljande text som ska nå ut på franska, isländska och swahili? Inga problem – fråga oss!