Översätter i rätt format och layout

Många av våra kunder är grafiska experter och formger material som ska nå ut till en internationell publik på flera olika språk. Vår översättningsprocess av grafiskt material säkerställer att rätt text ligger på rätt plats, och vi justerar språkversionernas layout så att det blir smidigt för dig och dina formgivare att färdigställa filerna för tryck. Vi får ditt grafiska material att se lika bra ut på alla språk.

Språkbolaget erbjuder dig ett produktionsteam som består av projektledare, översättare, språkgranskare och grafiker som har stor erfarenhet av översättnings-processen och grafiska tjänster. Det betyder att översättning, språkgranskning montering och layoutjustering görs i en och samma process. Det kan inte bli enklare än med våra grafiska tjänster.

Specialiserade översättare

Under lång tid har vi byggt upp ett stort internationellt nätverk av professionella översättare som enbart översätter till sitt eget modersmål. Och det är med hjälp av våra medarbetare världen över som vi kan erbjuda dig språktjänster i världsklass och översättningar till de allra flesta språk. Så behöver du hjälp med att översätta en kundtidning till ryska eller har du en säljande text som ska nå ut på franska, isländska och swahili?
Inga problem – fråga oss!

läs mer: