Översättning av informationstexter till nyanlända

Vill du översätta samhällsnyttiga texter till våra nyanlända? På Språkbolaget hjälper vi dig gärna med detta. Vi översätter texter till och från invandrarspråk som somaliska, sorani (centralkurdiska), arabiska, dari, farsi (persiska) och tigrinja – språk som talas av många av våra nya medmänniskor i Sverige. Det är viktigt att alla förstår och kan ta del av viktig information. När en text ska översättas och användas i Sverige skiljer sig översättningsarbetet något från om den ska användas på en utländsk marknad. Flera av dessa språk använder inte det latinska alfabetet, vilket gör att det är lite mer invecklat att hantera filerna och att layouten kan behöva anpassas en del.

När du anlitar oss för översättning till dessa språk skickar vi alltid med en fullständig instruktion över vår väl framtagna arbetsprocess. Där får du all nödvändig information om hur de olika stegen går till, vilket filformat som passar bäst, ja, allt du behöver tänka på före och under processen.

Specialiserade översättare

Under lång tid har vi byggt upp ett stort internationellt nätverk av professionella översättare som enbart översätter till sitt eget modersmål. Och det är med hjälp av våra medarbetare världen över som vi kan erbjuda dig språktjänster i världsklass och översättningar till de allra flesta språk. Så behöver du hjälp med att översätta en kundtidning till ryska eller har du en säljande text som ska nå ut på franska, isländska och swahili?
Inga problem – fråga oss!

läs mer:

Läs mer om våra översättningar för Ronald McDonald Hus, RFSUGöteborgs rättighetscenter och TCO till bland annat arabiska, dari, kurmanji, sorani, somaliska och tigrinja.