Översättning av webb- och broschyrtexter

Vi är en partner i språk!


Öka er globala verksamhet med våra kunskaper inom översättning och språk.

sjöfartsmuseet akvariet

Sjöfartsmuseet Akvariet ingår i Sektor museer som är en av tre sektorer i Göteborgs stads kulturförvaltning. Sjöfartsmuseet Akvariet utforskar livet under, vid och ovan vattenytan. Utifrån kulturhistoriska och naturvetenskapliga perspektiv tillgängliggör museet havets kulturmiljöer och dess biologiska livsformer.

Uppdrag

För Sjöfartsmuseet Akvariet har vi bland annat översatt svenska utställningstexter till engelska. Vi har även översatt webbtexter, broschyrtexter och övrigt marknadsmaterial. Sjöfartsmuseet Akvariets mission är att synliggöra den maritima kulturhistorien, och de arbetar för ett levande hav. Det gör de bland annat genom sina fasta och tillfälliga utställningar. Ett gediget researcharbete ligger bakom deras produktioner och ett korrekt språk är en viktig del av deras utställningsstrategi, och det måste givetvis återspeglas i översättningen.

SpråkLösning

Våra översättningsuppdrag ställer också höga krav på grundlig research för respektive utställningstema och fordrar fin stilistisk förmåga och kunnighet inom ämnets terminologi.

läs mer: