Översättning av marknadstexter

”Vi tror på långa och uppriktiga relationer. Det har vi med Språkbolaget, inte minst för att de alltid levererar material i tid och håller den kvalitet som vi och våra kunder kräver. Ett trevligt och professionellt bemötande är också ett av Språkbolagets kännetecken.”

Ingrid Hellberg Sjöberg
Vd/projektledare
Rubrik AB

Vi är en partner i språk!


Öka er globala verksamhet med våra kunskaper inom översättning och språk.

RUBRIK – contentbyrå

Rubrik är en contentbyrå som i snart 30 år har hjälpt sina kunder med värdeskapande kommunikation. De arbetar med lönsamma innehålls- och kanalstrategier, men också produktion av relevant innehåll i alla kanaler. Deras helhetserbjudande sträcker sig från content marketing, pr, reklam, film och digital utveckling till event och affärsutveckling. Tillsammans med sina kunder skräddarsyr de team med de kompetenser som är relevanta för varje enskild kunds behov.

läs mer: