Översättning till arabiska, dari och somaliska

”Vi är jättenöjda med Språkbolagets snabba och professionella utförande av översättning av våra husregler. Vi översatte dessa till engelska, arabiska, somaliska och dari, vilket gör att alla i huset nu har en chans att förstå vad som gäller. Det känns tryggt att ha en partner vi litar på vid översättning av språk som vi själva inte talar eller förstår. Översättningen har underlättat vardagen för både personal och boende.”

Anna-Karin Norrman
Verksamhetschef
Ronald McDonald Hus

Vi är en partner i språk!


Öka er globala verksamhet med våra kunskaper inom översättning och språk.

ROnald Mcdonald hus

Ibland behöver barn som är sjuka vård som bara finns på specialistsjukhus, och de sjukhusen ligger ofta långt från hemmet. Men det är svårt att bli riktigt bra utan sin familj, långt hemifrån i främmande sjukhusmiljö med apparater överallt och folk i vita rockar. Därför finns Ronald McDonald Hus. Det är ett Hus som ska vara så likt ett riktigt hem som möjligt. Här kan hela familjen bo och leva tillsammans nära till sjukhuset under de ofta långa behandlingstiderna. Idag finns fem Hus i närheten av några av de svenska sjukhus som erbjuder specialistvård.

UPPDRAG

För Ronald McDonald Hus har vi översatt ordningsregler för de boende. På de olika husen bor familjer med alla möjliga bakgrunder, däribland nyanlända som inte kan svenska eller engelska. För att alla ska ha chans att förstå och följa de regler som finns för att skapa en trivsam miljö behöver de finnas på många språk.

SpråkLösning

Språkbolaget hjälpte Ronald McDonald Hus att översätta ordningsreglerna till rätt språk för att nå ut till dem som bor på husen. Vi har kunskap om vilka språk som talas i de länder som nyanlända kommer ifrån. Ibland kan det vara svårt att veta vilka språk man behöver sina texter på. Vi hjälper gärna till med att analysera materialet och föreslå vilka språk det bör översättas till.

läs mer: