Översättning av turistbroschyrer


”Vi är mycket nöjda med såväl översättning som det proffsiga bemötandet vi fick vid beställning och leverans. Finns ingen tvekan om att vi kommer att vända oss till er nästa gång en text behöver översättas.”
 


Markus Eriksson
Kommunikationsstrateg
Peanuts Kommunikationsbyrå


Peanuts Kommunikationsbyrå


Vi är en partner i språk!


Öka er globala verksamhet med våra kunskaper inom översättning och språk.

Peanuts är en strategisk kommunikationsbyrå som lägger stor vikt på marknadsstrategier, varumärkesplattformar och kommunikationskoncept. De anser att varje insats i reklam och kommunikation måste ha ett definierat syfte som leder organisationen i rätt riktning. Peanuts har en komplett uppsättning av kreatörer och producenter för att skapa starka idéer samt gott hantverk inom film/rörligt, print/annonser/trycksaker, radio, webb samt sociala medier. 

Uppdrag

Språkbolaget har översatt turistbroschyrer från svenska till engelska för vår kund. Kunden efterfrågade även brittisk stavning för detta uppdrag. Vid översättning till engelska är det en standardfråga från oss om kunden vill ha amerikansk eller brittisk stavning, då det skiljer sig emellan dessa två. Delar av det översatta materialet har även använts till en film. Materialet handlar om att marknadsföra en bygd som genom samarbete mellan flera destinationer vill locka fler besökare. I översättningsuppdraget ingick att behålla den ursprungliga tonen i en broschyr som presenterar bygdens totala utbud inom besöksnäring under ett gemensamt varumärke och vars syfte är att göra personer intresserade av bygden och se den som en stark och attraktiv destination för weekendbesök eller dagsbesök.

SpråkLösning

Vi använde oss av en översättare med bred bakgrund inom översättning av just marknadstexter som vi anser kan spegla rätt tonalitet utifrån kundens material. Som alla våra andra översättare har översättaren målspråket, i det här fallet engelska, som sitt modersmål. En väl genomförd process, ett tätt samarbete med kunden och avstämningar genom hela uppdraget gav lyckat resultat och en mycket nöjd kund. 

Läs mer: