Översättning av marknadstexter och marknadsmaterial

Vi är en partner i språk!


Öka er globala verksamhet med våra kunskaper inom översättning och språk.

Nudie jeans

Nudie Jeans grundades 2001 av Maria Erixon Levin och har sitt huvudkontor i Göteborg. Varumärket finns representerat på 25 marknader världen över hos ca 1700 återförsäljare. Nudie Jeans grundvärderingar bygger på en stor passion för jeans, respekt för mänskliga rättigheter och ett aktivt arbete för att förbättra miljön. Företaget erbjuder 100 % ekologiska jeans samt har sedan starten ett nära samarbete med Amnesty International.

Uppdrag

Sedan flera år tillbaka producerar Språkbolaget översättningar för Nudie Jeans. Nudie Jeans finns på 25 marknader. Uppdragen har bland annat innefattat översättning av pressreleaser till engelska, franska, portugisiska och italienska.

SpråkLösning

Ett bra språk är avgörande för att ett klädmärke ska förmedla en känsla av kvalitet och förtroende. Det är en av utmaningarna som vi gillar med uppdragen från Nudie Jeans.

läs mer: