Översättning av marknadstexter

”För oss på Nordiska Akvarellmuseet är känslan för språk väldigt viktig. När en utställningstext ska översättas krävs det mycket av en översättare. Ofta är språket poetiskt och nyanser och ordval är extremt viktigt. Dessutom arbetar vi alltid under tidspress, inför en katalogutgivning eller en ny utställning måste vi kunna lita på att vår språkpartner levererar i tid. Språkbolaget levererar alltid texter i tid och uppvisar dessutom en oerhörd känsla för språkets nyanser. Vi är mycket nöjda.”

Daniel Lindell
Kommunikatör & programansvarig
Nordiska akvarellmuseet

Vi är en partner i språk!


Öka er globala verksamhet med våra kunskaper inom översättning och språk.

Nordiska akvarellmuseet

Nordiska akvarellmuseet ligger i Skärhamn på Tjörn. Det invigdes år 2000 och lockar ungefär 150 000 besökare varje år. På museet kan du möta den internationella konstens intressantaste företrädare och klassisk akvarell. Nordiska akvarellmuseet är en mötesplats anpassad till en verksamhet kring konst, kultur, natur och människor.

Uppdrag

För Nordiska akvarellmuseet producerar vi översättningar till museets olika utställningar. Vi översätter även museets katalogtexter till ett antal olika europeiska språk. Uppdragen kräver grundlig research om respektive utställnings tema och god förmåga att skapa ett levande språk. Texterna är dessutom ofta komplexa med mycket konsttermer.

SpråkLösning

Vi har länge arbetat med Nordiska akvarellmuseet vilket gjort att vi tillsammans kommit fram till vilken tonalitet och vilka termer som ska användas på de olika språken. Tillsammans har vi även hittat en effektiv arbetsprocess som appliceras för respektive utställning. Att vi arbetar med samma översättare som har en god känsla för konst och kultur och har lärt känna kundens speciella texter underlättar vid varje projekt och gör att kunden alltid blir nöjd med resultatet.

Läs mer: