Översättning till dari, rumänska och somaliska

Göteborgs rättighetscenter & TCO

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en antidiskrimineringsbyrå som verkar i Göteborg och Västra Götaland.
 
GRC ger råd och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering. Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.
 
GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.
 
TCO är en partipolitiskt obunden centralorganisation som samlar 14 fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vi är en partner i språk!


Öka er globala verksamhet med våra kunskaper inom översättning och språk.

Uppdrag

Göteborgs rättighetscenter och TCO behövde informationsmaterial översatt till dari, rumänska och somaliska inför EuroPride 2018. Målgruppen var allmänheten och materialet skulle vara lättförståeligt för alla.
 
I materialet ville man uppmärksamma vilka rättigheter och skyldigheter vi har att förhålla oss till för att motverka diskriminering. Syftet var att främja lika rättigheter och möjligheter för alla människor, oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

SpråkLösning

Göteborgs rättighetscenter sökte en översättningspartner och valet föll på Språkbolaget. I uppdraget ingick en del språkrådgivning om vilket språk man skulle välja för översättningen. Vi valde att göra översättningen från svenska till dari, rumänska och somaliska, och inte gå en omväg och översätta materialet från engelska, vilket annars är vanligt. Även om det finns färre översättare att välja på när man översätter från svenska, så känner de översättare som översätter från just svenska till det svenska samhället. Eftersom texterna riktar sig till människor som finns i Sverige är det viktigt att översättaren förstår de förhållanden som finns här.

Språkbolaget tog även hand om all DTP för att leverera tryckfärdigt material.
Språket dari använder det arabiska alfabetet, som man läser från höger till vänster, vilket gör att layouten behöver anpassas en del.

läs mer: