Språket hos ungdomar utvecklas hela tiden. Många nya ord dyker upp i sociala medier, i appar, tv- och dataspel och i surfandet med telefonen. Har du koll på de nya orden och uttrycken som de unga använder?

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell medlemsorganisation som bland annat arbetar mycket mot målgruppen kvinnor med migrationserfarenhet och nyanlända. På uppdrag av regeringen översätter och förenklar RFSU material om sexualitet och hälsa. Det kan handla om allt från könsstympning och sexuellt våld till abort och preventivmedel – ett uppdrag som är allt annat än enkelt, av flera skäl.

Värdet av att ge alla en chans att förstå information är kritiskt för organisationer och företag. De senaste åren har det kommit många nya människor till Sverige – många som inte förstår eller talar svenska och kanske inte heller engelska. Därför är det oerhört viktigt att översätta information till andra språk, så att alla kan ta till sig den. Läs mer om utmaningarna med översättning av samhällsinformation till nyanlända.

Medicinska texter är särskilt känsliga eftersom de påverkar så många aspekter av människors hälsa. Antingen det handlar om läkemedelsinformation, manualer till medicinsk utrustning, kliniska studier, rapporter, patientutbildningar eller journaler, är det viktigt att texten är skriven på patientens eller vårdpersonalens modersmål och att all information är korrekt.

Björnarna var en huvudvärk för mig under ett par dagar, det kulminerade när jag hade ett schabrak till klumpigt djur utanför mitt tält en av nätterna. ”Hallå där köp blåbär!” skrek jag för att göra djuret påmint om att ”Jag är en människaaaaaa!”.

Varje företag har sin egen stil och ton för sina ekonomiska rapporter och texter, och det finns olika standarder i olika länder. Det är viktigt att översättningarna har konsekvent språkbruk och korrekt användning av termer. Våra kunder vet hur viktigt detta är. På Språkbolaget översätter vi alla typer av ekonomiska rapporter, bland annat delårsrapporter, årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och försäljningsrapporter.

En av våra fantastiska kunder är Svea Ekonomi som vi är mycket stolta över att ha som kund.

Tonen ger ditt företag en röst. Men hur låter den rösten på ett främmande språk? En viktig del i vårt arbete är att hitta precis rätt översättare som verkligen förstår ditt varumärke och det du vill förmedla. Det är så vi har fått många nöjda och trogna kunder genom åren. Läs vidare om du vill veta hur du kan involvera oss mer och därmed få träffsäkrare tonalitet även i dina översättningar.

Jag har börjat cykla! Den 25 januari tog jag mina första pedaltag, det är en spännande resa jag har framför mig. Att förbereda sig mentalt på något sådant här handlar om att inte ha några förväntningar på någonting och vara helt okej, eller rättare sagt positivt inställd, till allt som korsar ens väg.

Varje januari sammanställer Språkrådet Nyordslistan – en lista över ord som har utmärkt sig eller skapats under året som gått. Ett nyord kan vara hämtat från ett annat språk eller ett nybildat ord från svenskan. Det beskriver ett nytt fenomen, som ny teknik eller ett nytt beteende som märkts i samhället. Här är några av nyorden för 2018. Hur många av dem använder du själv?

Så här i början av året är det många som är upptagna med företagets ekonomiska rapporter. Samtidigt som bokslutskommunikén sammanställs ska årets kvartalsrapporter, delårsrapporter, hållbarhetsrapporten och framförallt årsredovisningen läggas in i planeringen. Läs våra tips om hur du bäst får in översättningen i det späckade schemat.

OM SPRÅKBOLAGETS BLOGG

På Språkbolagets blogg delar vi med oss av våra kunskaper inom området språk och översättning. Vi diskuterar även nyheter och ger praktiska tips inom området!

Senaste inläggen

16

Vigga, wabbish och tesha inte! Har du koll på de nya orden och uttrycken som de unga använder? Länk i profilen #översättning #ord #språkbolaget #words #youth #language #translate

12

Utmaningarna var många i det här spännande kundcaset. Läs om hur vi löste det och vad kunden tyckte. Länk i profilen! #rfsu #översättning #information #kvinnor #14 #språk #arabiska #dari #sorani #somaliska #kurmanji #tigrinja