Översättning inom juridik

Vid översättning av juridiska dokument är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta, och varje underkategori kräver kunskap om just det området.

Med Språkbolaget som partner säkerställer ni att översättningen blir korrekt genomförd.

Ni får ett team av rutinerade översättare, granskare och projektledare med lång erfarenhet av översättning av juridiska texter.

I nära dialog med er jobbar vi för ett säkert och korrekt resultat.

 • SNABB SERVICE
 • RÄTT TERMINOLOGI
 • FACKEXPERTIS
 • ANPASSAD PROCESS
 • LEVERANSSÄKERHET
 • SEKRETESS
 • GRAFISKA TJÄNSTER

Vi översätter olika typer av juridiska dokument

 • Anställningsavtal
 • Broschyrer, kataloger och foldrar
 • Certifieringar
 • Domar
 • Försäljningsdokument
 • Garantier
 • Inkasso
 • Juridiska rapporter
 • Kollektivavtal
 • Konkurs- och rekonstruktionsdokument
 • Kontrakt/avtal
 • Köpekontrakt
 • Lagar och regler
 • Licensavtal
 • Marknadsundersökningar
 • Pressmeddelanden och presstexter
 • Produktgarantier
 • Protokoll
 • Revisionsberättelser
 • Rättsprotokoll
 • Upphandlingar
 • Utmätningar
 • Utredningar
 • Villkorstexter
 • Webbplatser och hemsidor

läs mer:

Läs mer om våra översättningar av juridiska dokument för
Svea Ekonomi och Resurs Bank.

Språkbolaget – erbjuder översättningar av juridiska texter – www.sprakbolaget.se

Klara Karlström Andreen
Marknadskommunikatör
Telefon: 031-60 40 95
karlstrom(@)sprakbolaget.se

Språkbolaget – erbjuder översättningar av juridiska texter – www.sprakbolaget.se

Linda Haggren
Försäljningschef
Telefon: 031-60 40 92
haggren(@)sprakbolaget.se

Språkbolaget – erbjuder översättningar av juridiska texter – www.sprakbolaget.se

Josefine Green
Projektledare
Telefon: 031 60 40 94
green(@)sprakbolaget.se