Översättning inom HR och management

När man översätter företagets policyer, avtal och interna dokument vill man givetvis att företagets specifika tonalitet och språk återspeglas på det nya språket.

Med Språkbolaget som partner säkerställer ni att översättningen blir korrekt genomförd.

Ni får ett team av rutinerade översättare, granskare och projektledare med lång erfarenhet av översättning av företagsspecifika texter.

I nära dialog med er jobbar vi för ett säkert och korrekt resultat.

 • SNABB SERVICE
 • RÄTT TERMINOLOGI
 • FACKEXPERTIS
 • ANPASSAD PROCESS
 • LEVERANSSÄKERHET
 • SEKRETESS
 • ​​​​​​​GRAFISKA TJÄNSTER

Vi översätter olika typer av texter inom HR och management

 • Anställningsavtal
 • Arbetsbeskrivningar
 • Broschyrer, kataloger och foldrar
 • Code of conduct
 • CV
 • Enkäter
 • E-learning
 • Företagspresentationer
 • GDPR-policy
 • Hållbarhetsrapporter
 • Information om omorganisationer
 • Instruktioner
 • Interna företagstexter
 • Interna magasin
 • Intervjuer
 • IT-policy
 • Kontrakt/avtal
 • Medarbetarundersökningar
 • Miljöpolicy
 • Mål och visioner
 • Personalinformation
 • Policyer
 • Presentationer
 • Riktlinjer
 • Rutiner och policydokument
 • Undersökningar
 • Uppförandekoder
 • Utbildningsmaterial
 • Utvecklingssamtal
 • Värdeord

läs mer:

Läs mer om våra översättningar för Svea Ekonomi av bland annat rutiner, pressreleaser
företagspresentationer,  och affärsdokument.