Översättning inom HR & management

Vi har stor och bred erfarenhet av översättning inom HR och management för olika branscher. Vi tar fram en bra process anpassad efter dina önskemål för att effektivt skapa en kvalitativt översatt text. Har ni företagsspecifika ord som är viktigt att vi använder oss av på respektive språk? Antingen jobbar vi gemensamt fram en ordlista för de mest förekommande termerna, eller om du redan har en framarbetad ordlista eller annat referensmaterial tar vi gärna emot det.


•      Rutiner och policydokument
•      Instruktioner
•      Interna företagstexter
•      Interna magasin
•      Personalinformation till olika språk
 
  • SNABB SERVICE
  • RÄTT TERMINOLOGI
  • FACKEXPERTIS
  • ANPASSAD PROCESS
  • LEVERANSSÄKERHET
  • SEKRETESS
  • ​​​​​​​GRAFISKA TJÄNSTER

Läs våra kundcase här!

Språkbolaget – erbjuder översättningar inom HR & management – www.sprakbolaget.se

Jakob Frisk
Marknadsansvarig & Projektledare
Telefon: 031 60 40 96
frisk(@)sprakbolaget.se

Språkbolaget – erbjuder översättningar inom HR & management – www.sprakbolaget.se

Linda Haggren
Försäljningschef
Telefon: 031-60 40 92
haggren(@)sprakbolaget.se

Språkbolaget – erbjuder översättningar inom HR & management – www.sprakbolaget.se

Josefine Green
Projektledare
Telefon: 031 60 40 94
green(@)sprakbolaget.se