Översättning inom medicin & läkemedel

Vid medicinsk översättning är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta, och varje underkategori kräver kunskap om just det området. Därför blir det också viktigt att hitta rätt översättare för ditt specifika projekt. Vi har lång erfarenhet av översättning av medicinska texter inom många olika områden, och vi arbetar tillsammans med er fram en effektiv och strukturerad process, anpassad efter ert behov. Vi värdesätter ett nära samarbete och dialog under hela projektet för att ta fram termlistor och referensmaterial och hitta svar på eventuella frågor.

 • SNABB SERVICE
 • RÄTT TERMINOLOGI
 • FACKEXPERTIS
 • ANPASSAD PROCESS
 • LEVERANSSÄKERHET
 • SEKRETESS
 • GRAFISKA TJÄNSTER

Läs om våra medicinska översättningar för Invinn  och Sahlgrenska Universitetssjukhus här!

Medicinska översättningar inom flera olika segment

 • Plastikkirurgi
 • Dermatologi
 • Kirurgi
 • Ortopedi
 • Psykiatri
 • Gastroenterologi
 • Neurokirurgi
 • Obstetrik och gynekologi
 • Embryologi
 • Nukleärmedicin
 • Geriatrik
 • Urologi
 • Dentalvård
 • Hematologi
 • Endokrinologi
 • Reumatologi
 • Fysiologi
 • Farmakologi
 • Mikrobiologi
 • Patofysiologi
 • Klinisk kemi
 • Genetik

Översättning av texter inom medicin, medicinteknik & läkemedel

 • Produkt- och företagspresentationer
 • Forskningsrapporter
 • Medicinska rapporter
 • Medicinska studier
 • Medicinska publikationer
 • Sökoptimerade texter
 • Läkemedelsbroschyrer
 • Doseringsetiketter
 • Bipacksedlar & medicinförpackningar
 • Medicinska webbplatser & texter
 • Patientinformation
 • Medicinskt utbildningsmaterial
 • Marknadstexter
 • Broschyrer
 • Produkttexter
 • Grafiskt material
 • E-learning
 • Licensavtal
Språkbolaget – erbjuder översättningar inom medicin & läkemedel – www.sprakbolaget.se
Jakob Frisk
Marknadsansvarig & Projektledare
Telefon: 031 60 40 96
frisk(@)sprakbolaget.se
Språkbolaget – erbjuder översättningar inom medicin & läkemedel – www.sprakbolaget.se

Linda Haggren
Försäljningschef
Telefon: 031-60 40 92
haggren(@)sprakbolaget.se

Språkbolaget – erbjuder översättningar inom medicin & läkemedel – www.sprakbolaget.se

Josefine Green
Projektledare
Telefon: 031 60 40 94
green(@)sprakbolaget.se