Översättning inom medicin och läkemedel

Vid medicinsk översättning är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta, och varje underkategori kräver kunskap om just det området.

Med Språkbolaget som partner säkerställer ni att översättningen blir korrekt genomförd.

Ni får ett team rutinerade översättare, granskare och projektledare med lång erfarenhet av översättning av medicinska texter.

I nära dialog med er jobbar vi för ett säkert och korrekt resultat.

 • SNABB SERVICE
 • RÄTT TERMINOLOGI
 • FACKEXPERTIS
 • ANPASSAD PROCESS
 • LEVERANSSÄKERHET
 • SEKRETESS
 • GRAFISKA TJÄNSTER

Vi översätter olika typer av texter inom medicin, medicinteknik och läkemedel

 • Broschyrer
 • Doseringsetiketter
 • E-learning
 • Forskningsrapporter
 • Grafiskt material
 • Leave behind
 • Läkemedelsbroschyrer
 • Marknadstexter
 • Medicinska publikationer
 • Medicinska rapporter
 • Medicinska studier
 • Medicinska webbplatser
 • Medicinskt utbildningsmaterial
 • Patientinformation
 • Produkttexter
 • Produkt- och företagspresentationer
 • SEO, sökoptimerade texter

läs mer:

Läs om våra medicinska översättningar för Invinn  och Sahlgrenska Universitetssjukhus till bland annat arabiska, franska, italienska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska, turkiska, tyska och ungerska.

Exempel på medicinska översättningar inom olika segment

 • Allergimedicin
 • Gastroenterologi
 • Gynekologi
 • Farmakologi
 • Fysiologi
 • Idrottsmedicin
 • Ortopedi
 • Psykiatri
 • Urologi
 • Örtmedicin
loading...