Medicin

Vid medicinsk översättning är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta, och varje underkategori kräver kunskap om just det området. Därför blir det också viktigt att hitta rätt översättare för ditt specifika projekt. Vi har lång erfarenhet av översättning av medicinska texter inom många olika områden, och vi arbetar tillsammans med er fram en effektiv och strukturerad process, anpassad efter ert behov. Vi värdesätter ett nära samarbete och dialog under hela projektet för att ta fram termlistor och referensmaterial och hitta svar på eventuella frågor.

•      E-learning
•      Webbtexter 
•      Produkttexter
•      Text på medicinförpackningar
•      Sökoptimerade texter
•      Broschyrer
•      Produkt- och företagspresentationer

  • SNABB SERVICE
  • RÄTT TERMINOLOGI
  • FACKEXPERTIS
  • ANPASSAD PROCESS
  • LEVERANSSÄKERHET
  • SEKRETESS
  • GRAFISKA TJÄNSTER

Läs om våra medicinska översättningar för Invinn  och Sahlgrenska Universitetssjukhus här!

Jakob Frisk
Marknadsansvarig & Projektledare
Telefon: 031 60 40 96
frisk@sprakbolaget.se

Linda Haggren
Försäljningschef
Telefon: 031-60 40 92
haggren@sprakbolaget.se

Josefine Green
Projektledare
Telefon: 031 60 40 94
green@sprakbolaget.se