Översättning av marknadstexter

Vid översättning av marknadstexter är det viktigt att fånga den tonalitet som speglar företaget och varumärket. Samtidigt måste man ta hänsyn till vad som fungerar på de lokala marknaderna och anpassa texten efter det.

På Språkbolaget har vi lång erfarenhet av att översätta marknadstexter i både tryckt och digital form, inom en mängd områden.

Ni får ett team av översättare, granskare och projektledare med bred kunskap av att skriva marknadsanpassade texter inom olika branscher. Många av dem har utbildning och bakgrund inom journalistik och copy. Våra översättare översätter endast till sitt modersmål och är bosatta i landet där språket talas eller har bra kontakt med sitt hemland. Detta är viktigt eftersom språk ständigt utvecklas, och en översättare måste vara uppdaterad i språk och trender för att kunna skapa en aktuell text.

Efter många års lyckade översättningar av marknadstexter har vi byggt upp pålitliga och effektiva processer och kan anpassa dem till just ert projekt.

 • SNABB SERVICE
 • RÄTT TERMINOLOGI
 • FACKEXPERTIS
 • ANPASSAD PROCESS
 • LEVERANSSÄKERHET
 • SEKRETESS
 • GRAFISKA TJÄNSTER

Vi översätter olika typer av marknadstexter

 • Annonstexter
 • AdWords-kampanjer
 • Banners
 • Brandbook och styleguide
 • Broschyrer, kataloger och foldrar
 • Content
 • Copytexter
 • Filmmanus och presentationsfilmer
 • Förpackningstexter
 • Informationstexter
 • Inlägg och texter för sociala medier
 • Handböcker
 • Kampanjer
 • Leaflets
 • Leave behind
 • Marknadsundersökningar
 • Nyhetsbrev
 • Pressmeddelanden och presstexter
 • Produkttexter
 • Reklamblad och reklamöversättningar
 • Rapporter
 • Skyltar
 • Utbildningsmaterial
 • Webbplatser och hemsidor
 • Whitepaper
 • Årsredovisningar och finansiella texter

läs mer:

Läs mer om våra översättningar av marknadstexter för Nelson GardenNudie Jeans och Plannja till bland annat 
danska, engelska, finska, franska, italienska, norska, 
polska, portugisiska & ryska.