Översättning av kundtidningar och magasin

För att översätta ett magasin till ett nytt språk behöver man känna till den lokala marknaden och anpassa texten därefter. Dessutom måste texten bli riktigt bra och läsarvänlig för att locka nya kunder.

På Språkbolaget har vi lång erfarenhet av att översätta kundtidningar och magasin, i både tryckt och digital form, inom en mängd områden.

Ni får ett team av översättare, granskare och projektledare med bred kunskap av att skriva marknadsanpassade texter inom olika branscher. Många av dem har utbildning och bakgrund inom journalistik och copy.

Efter många års lyckade översättningar av magasin och kundtidningar har vi byggt upp pålitliga och effektiva processer och kan anpassa dem till just ert projekt.

 • SNABB SERVICE
 • RÄTT TERMINOLOGI
 • FACKEXPERTIS
 • ANPASSAD PROCESS
 • LEVERANSSÄKERHET
 • SEKRETESS
 • GRAFISKA TJÄNSTER

Vi översätter tidningar och magasin inom många olika branscher

 • Flygfart
 • Fläkt-/luftsystem
 • Fordon
 • Frakt
 • Försäkringar
 • Gruvindustri
 • Hundsport
 • Hälsa
 • Inkassoservice
 • IT
 • Kommunikation
 • Konst
 • Kosmetik
 • Kultur
 • Lastbilar
 • Logistik
 • Medicin
 • Medicinteknik
 • Mode
 • Personbilar
 • Resor
 • Ridsport
 • Sjukvård
 • Sjöfart
 • Skönhet
 • Stålindustri
 • Teknik
 • Telecom
 • Turism
 • Vattenrening

läs mer:

Läs mer om våra översättningar av PostNord Strålfors magasin.