Översättning av IT & tekniktexter

Översättning av IT- och tekniktexter kräver en översättare som är specialiserad inom just det området och som har kunskap om de termer och begrepp som området innefattar. Vi har lång erfarenhet av att översätta texter inom IT- och teknikområdet. Rätt översättare till rätt text är den viktigaste delen i lyckad översättning, och vi jobbar som alltid fram en effektiv och rätt anpassad arbetsprocess för just ert projekt. Har ni företagsspecifika ord? Antingen jobbar vi gemensamt fram en ordlista för de mest förekommande termerna eller om du redan har en framarbetat ordlista eller annat referensmaterial tar vi gärna emot det.

  • SNABB SERVICE
  • RÄTT TERMINOLOGI
  • FACKEXPERTIS
  • ANPASSAD PROCESS
  • LEVERANSSÄKERHET
  • SEKRETESS
  • GRAFISKA TJÄNSTER
Språkbolaget – erbjuder översättningar av IT- och tekniktexter – www.sprakbolaget.se

Jakob Frisk
Marknadsansvarig & Projektledare
Telefon: 031 60 40 96
frisk(@)sprakbolaget.se

Språkbolaget – erbjuder översättningar av IT- och tekniktexter – www.sprakbolaget.se

Linda Haggren
Försäljningschef
Telefon: 031-60 40 92
haggren(@)sprakbolaget.se

Språkbolaget – erbjuder översättningar av IT- och tekniktexter – www.sprakbolaget.se

Josefine Green
Projektledare
Telefon: 031 60 40 94
green(@)sprakbolaget.se