IT & Teknik

Översättning av IT- och tekniktexter kräver en översättare som är specialiserad inom just det området och som har kunskap om de termer och begrepp som området innefattar. Vi har lång erfarenhet av att översätta texter inom IT- och teknikområdet. Rätt översättare till rätt text är den viktigaste delen i lyckad översättning, och vi jobbar som alltid fram en effektiv och rätt anpassad arbetsprocess för just ert projekt. Har ni företagsspecifika ord? Antingen jobbar vi gemensamt fram en ordlista för de mest förekommande termerna eller om du redan har en framarbetat ordlista eller annat referensmaterial tar vi gärna emot det.
 

 •   Produkttexter 
 •   Instruktioner
 •   Rutiner och policydokument
 •   Sökoptimerade texter
 • SNABB SERVICE
 • RÄTT TERMINOLOGI
 • FACKEXPERTIS
 • ANPASSAD PROCESS
 • LEVERANSSÄKERHET
 • SEKRETESS
 • GRAFISKA TJÄNSTER
Språkbolaget - partner i språk hjälper Postnord Strålfors med översättningar inom flera olika områden.

Jakob Frisk
Marknadsansvarig & Projektledare
Telefon: 031 60 40 96
frisk@sprakbolaget.se

Linda Haggren
Försäljningschef
Telefon: 031-60 40 92
haggren@sprakbolaget.se

Josefine Green
Projektledare
Telefon: 031 60 40 94
green@sprakbolaget.se