Översättning av IT och tekniktexter

Vid översättning inom teknik är det oerhört viktigt att alla termer och begrepp blir korrekt översatta, och varje underkategori kräver kunskap om just det området.

Med Språkbolaget som partner säkerställer ni att översättningen blir korrekt genomförd.

Ni får ett team av rutinerade översättare, granskare och projektledare med lång erfarenhet av översättning av tekniska texter.

I nära dialog med er jobbar vi för ett säkert och korrekt resultat.

 • SNABB SERVICE
 • RÄTT TERMINOLOGI
 • FACKEXPERTIS
 • ANPASSAD PROCESS
 • LEVERANSSÄKERHET
 • SEKRETESS
 • GRAFISKA TJÄNSTER

Vi översätter olika typer av tekniska texter

 • Anbud och upphandlingsunderlag
 • Användarmanualer
 • Arbetsbeskrivningar
 • Broschyrer, kataloger och foldrar
 • Bruksanvisningar
 • Filmöversättning
 • Forskningsrapporter
 • Garantier
 • Handböcker
 • Hemelektronik
 • Kontrakt/avtal
 • Kursböcker
 • Licensavtal
 • Manualer
 • Molntjänster
 • Presentationer
 • Produktblad
 • Produktgarantier
 • Produktinformation
 • Produktmanualer
 • Programvara/mjukvara
 • Rapporter
 • Scheman
 • SEO, sökoptimerade texter
 • Tekniska manualer
 • Tekniska specifikationer
 • Tekniska texter
 • Typprotokoll
 • Utbildningsmaterial
 • Vetenskapliga rapporter
 • Villkorstexter
 • Webbplatser och hemsidor

läs mer:

Läs mer om våra översättningar av tekniktexter för Postnord Strålfors och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.