Översättning av samhällsinformation

Det är viktigt att alla invånare har möjlighet att förstå samhällsinformation, och därför måste informationen översättas till rätt språk. Texter som ska användas i Sverige behöver översättas av någon som är insatt i och förstår svenska förhållanden och de system vi har här.

Med Språkbolaget som partner säkerställer ni att översättningen blir korrekt genomförd.

Ni får ett team av översättare och granskare med bred kunskap av att översätta webbsidor, broschyrer, blanketter, undersökningar, utskick, leaflets, infobrev och mycket annat till de språk som talas av nyanlända i vårt samhälle, bland annat arabiska, dari, farsi (persiska), kurmanji (nordkurdiska), somaliska, sorani (centralkurdiska) och tigrinja.

I nära dialog med er jobbar vi för ett säkert och korrekt resultat – Läs mer om hur vi arbetar med invandrarspråken här.

 • SNABB SERVICE
 • RÄTT TERMINOLOGI
 • FACKEXPERTIS
 • ANPASSAD PROCESS
 • LEVERANSSÄKERHET
 • SEKRETESS
 • GRAFISKA TJÄNSTER

Vi översätter olika typer av samhällsinformation

 • Annonstexter
 • Ansökningar
 • Broschyrer, kataloger och foldrar
 • Dokument för kommuner och landsting
 • Filmer
 • Handböcker
 • Hyresgästinformation
 • Hållbarhetsprogram
 • Informationsblad
 • Informationsfilmer
 • Instruktioner och regler
 • Kulturhändelser
 • Kulturprogram
 • Lättläst engelska
 • Lättläst svenska
 • Marknadsundersökningar
 • Nyhetsbrev
 • Ordningsregler
 • Partiprogram
 • Pressmeddelanden
 • Rapporter
 • Rutiner
 • Sophantering
 • Utställningstexter och -material
 • Valinformation
 • Webbplatser och hemsidor
 • Översättning för skola/fritid
 • Översättningar för myndigheter, organisationer och partier
 • Översättningar inom vård och omsorg

läs mer:

Läs mer om våra översättningar för Ronald McDonald Hus, RFSUGöteborgs rättighetscenter och TCO till bland annat arabiska, dari, kurmanji, sorani, somaliska och tigrinja.