Översättning av samhällsinformation

Det är viktigt att alla invånare har möjlighet att förstå samhällsinformation, och därför är det också viktigt att informationen översätts till rätt språk. På Språkbolaget översätter vi ofta informationstexter till flera olika språk. Förutom till och från svenska och engelska översätter vi även mycket till bland annat somaliska, sorani (centralkurdiska), arabiska, dari, farsi (persiska) och tigrinja – språk som talas av många av våra nya medmänniskor i Sverige. När en text ska översättas och användas i Sverige skiljer sig översättningsarbetet något från om den ska användas på en utländsk marknad. Tillsammans med dig tar vi fram en effektiv och hållbar arbetsprocess och har en tät dialog genom projektet. Vi har bred erfarenhet av översättning till invandrarspråken, och vid översättning till dessa språk kan det krävas mer tid för layout, kvalitetskontroll och översättning – Läs mer om hur vi arbetar med invandrarspråken här.


•        Broschyrer
•        Rutiner
•        Instruktioner & regler
•        Nyhetsbrev
•        Informationsblad
  • SNABB SERVICE
  • RÄTT TERMINOLOGI
  • FACKEXPERTIS
  • ANPASSAD PROCESS
  • LEVERANSSÄKERHET
  • SEKRETESS
  • GRAFISKA TJÄNSTER

läs mer:

Läs mer om våra översättningar för Ronald McDonald Hus, HiNation, Göteborgs rättighetscenter & TCO till bland annat arabiska, somaliska, dari och swahili.

Språkbolaget – erbjuder översättningar av samhällsinformation till flera olika språk – www.sprakbolaget.se

Jakob Frisk
Marknadsansvarig & Projektledare
Telefon: 031 60 40 96
frisk(@)sprakbolaget.se

Språkbolaget – erbjuder översättningar av samhällsinformation till flera olika språk – www.sprakbolaget.se

Linda Haggren
Försäljningschef
Telefon: 031-60 40 92
haggren(@)sprakbolaget.se

Språkbolaget – erbjuder översättningar av samhällsinformation till flera olika språk – www.sprakbolaget.se

Josefine Green
Projektledare
Telefon: 031 60 40 94
green(@)sprakbolaget.se