Översättning inom ekonomi och finans

Varje företag har sin egen stil och ton för sina ekonomiska rapporter och texter, och det finns olika standarder i olika länder. Det är viktigt att översättningarna har konsekvent språkbruk och korrekt användning av termer.

Med Språkbolaget som partner säkerställer ni att översättningen blir korrekt genomförd.

Vi har hög expertis och gedigen kunskap av översättning av finansiella och ekonomiska texter. Ni får ett team av översättare och granskare som har utbildning och erfarenhet inom det ekonomiska området.

I nära dialog med er jobbar vi för ett säkert och korrekt resultat.

 • SNABB SERVICE
 • RÄTT TERMINOLOGI
 • FACKEXPERTIS
 • ANPASSAD PROCESS
 • LEVERANSSÄKERHET
 • SEKRETESS
 • GRAFISKA TJÄNSTER

Vi översätter olika typer av ekonomiska rapporter och texter

 • Aktieutdelningar
 • Bokslut
 • Bokslutskommunikéer
 • Bolagsordningar
 • Broschyrer, kataloger och foldrar
 • Delårsrapporter
 • Ekonomiska rapporter
 • Finansiella rapporter
 • Fondprospekt
 • Fusionsdokument
 • Företagspresentationer
 • Försäkringstexter
 • Försäljningtexter
 • Halvårsrapporter
 • Hållbarhetsrapporter
 • Information om börsintroduktion och noteringar
 • Informationsblad
 • Inkasso
 • Interna företagstexter
 • Kontrakt/avtal
 • Kreditupplysningar
 • Kvartalsrapporter
 • Pressmeddelanden
 • Rapporter
 • Redovisningar
 • Resultaträkningar
 • Revisionsberättelser
 • Riskanalyser
 • Webbplatser och hemsidor
 • Årsredovisningar

läs mer:

Läs mer om våra översättningar av ekonomiska/finansiella dokument för Svea Ekonomi och Resurs Bank till engelska.