I SvD:s språkspalt den 2 juni kunde vi läsa att arabiska nu är Sveriges näst vanligaste modersmål. Mikael Parkvall som är lingvist vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, skriver att antalet personer i Sverige med arabiska som modersmål har fördubblats på 10 år och är nu sannolikt över 200 000. Tidigare har det varit finska som varit näst störst, men nu har alltså arabiska gått om, enligt Mikael Parkvall.

Trots att arabiska är så vanligt i Sverige, är tillgången på översättare från svenska till arabiska relativt begränsad i dagsläget. Om man till exempel vill översätta samhällsinformation till arabiska är det bäst att utgå från svenska, och inte, som annars är en vanlig lösning, först översätta texten till engelska. Det är viktigt eftersom översättare som översätter från svenska också känner till svenska förhållanden, förstår vad de olika myndigheterna och institutionerna gör, vad skillnaden är på förskola och skola och så vidare. Det riskerar att bli väldigt tokigt om den som översätter en text om svenska förhållanden aldrig varit i Sverige och inte heller vet någonting om vårt samhälle.

Språkbolaget har riktigt vassa och kunniga översättare från svenska till arabiska, med goda kunskaper i en rad olika ämnen. På grund av att det finns färre översättare med denna kombination än till exempel från svenska till de europeiska språken, kan man behöva räkna med längre leveranstider och ett högre pris – men detta gör vi för att kunna leverera bästa möjliga kvalitet.

I Svd Näringsliv 26 maj kunde vi läsa ett sex sidor långt reportage om Kinas väg till världsherravälde. Det kan väl inte ha undgått någon att Kina och övriga Asien är på stark frammarsch och att vi i Sverige och övriga västvärlden behöver hitta ett sätt att förhålla oss till detta.

Denna utveckling har bland annat lett till att Kina har tagit platsen från USA som den viktigaste exportmarknaden för Stockholmsregionen. Än så länge är USA fortfarande en större exportmarknad för Sverige som helhet, men Kina ser ut att bli alltmer intressant. De förändringar vi ser i Stockholm kan mycket väl kan vara en förvarning om hur exportmarknaden kommer att påverkas i hela landet, där Asien och Kina tar allt större plats.

Vi frågade vår asiatiska samarbetspartner vilka språk som efterfrågas mest just nu, och hon svarade ”förenklad kinesiska (för den kinesiska marknaden) och traditionell kinesiska (för andra kinesisktalande länder, som Taiwan och Hongkong), koreanska, japanska och thailändska”. Enligt hennes erfarenhet är det framförallt texter inom teknik som översätts. Teknikområdet är brett med många specialområden, och därför kan vara en utmaning att rätt översättare för det aktuella ämnet. Översättaren behöver läsa in sig på området och göra en hel del research för att verkligen förstå sammanhanget.

Läs mer här!

Det är bara två månader kvar tills den nya dataskyddsförordningen träder i kraft inom alla EU-länder. I korta drag handlar det om hur företaget får hantera personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation, i Sverige kallas den också ofta för dataskyddsförordningen. Den 25 maj ersätter GDPR personuppgiftslagen, PUL.
 
Vad innebär den nya lagen?

Syftet med lagen är att stärka medborgarnas rättigheter och att det ska bli hårdare och mer tydligt hur information får sparas. Detta för att ge ett ökat integritetsskydd. Den nya lagen för med sig att företagen måste se över och kanske ändra hur information om personer hanteras och bevaras. Med GDPR kommer det att bli enklare för den enskilde att bestämma och få insyn i hur företagen använder personuppgifterna, och det blir även enklare att som privatperson bli raderad ur ett system, som exempelvis ett kundregister, om man vill. För företagen innebär detta att man måste ha stenkoll på vilken information som finns lagrad, var den ligger, och hur man skyddar den.
 
Vad händer om man struntar i att se över verksamheten inför GDPR?


Om man som företag struntar i att se över sin informationshantering, har olaglig information lagrad eller har ostrukturerade arbetsprocesser när lagen träder i kraft, kan man bli tvingad att betala en så kallad administrativ sanktionsavgift.
 
Vad behöver vi som företag göra?


Det är viktigt att se över företagets hantering av personuppgifter och sedan vidta de åtgärder som behövs. Alla företag måste ha tydliga rutiner och policyer om hur uppgifterna ska hanteras. All personal på företaget, även de som finns i andra länder eller inte kan svenska, måste också förstå de nya rutinerna och arbetsprocesserna för att den nya lagen ska följas.
 
Se till att alla anställda förstår
 
Den senaste tiden har vi på Språkbolaget fått in flera projekt från företag som vill översätta rutiner och policyer inför den nya lagen. Istället för att olika avdelningar i olika länder skriver sina egna policydokument är översättning ett effektivt sätt att se till att alla får samma information och arbetar enhetligt. De nya informations- och policydokumenten översätts framförallt till engelska och svenska, men vi hanterar även översättningar till och från alla språk som talas inom EU.
 
Vi kan ge er rådgivning om ni behöver hjälp med att välja vilket eller vilka språk som är bäst att översätta ert material till. Våra översättare hanterar just nu mycket texter inom detta ämne, så boka in er översättning så snart som möjligt så att ni säkert har materialet klart innan lagen träder i kraft den 25 maj.  
 

OM SPRÅKBOLAGETS BLOGG

På Språkbolagets blogg delar vi med oss av våra kunskaper inom området språk och översättning. Vi diskuterar även nyheter och ger praktiska tips inom området!

Senaste inläggen

Arkiv

23

Snart börjar fotbolls-VM på riktigt. Kom igen nu Sverige! ⚽️🇸🇪 #sverige #vm #språkbolaget #översättning

14

Vi välkomnar Volvo Ocean Race till Göteborg och all besättningspersonal från 17 olika länder i världen! (Sverige, Danmark, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien, Australien, Brasilien, Bermuda, Spanien, Frankrike, Schweiz, Kina, USA, Irland, Portugal, Belgien och Argentina). 🇸🇪🇩🇰🇳🇱🇳🇿🇬🇧🇦🇺🇧🇷🇧🇲🇪🇸🇫🇷🇨🇭🇨🇳🇺🇸🇮🇪🇵🇹🇧🇪🇦🇷#volvooceanrace #göteborg #språkbolaget #översättning