Översättning till eller från kinesiska

Inför en översättning är det alltid viktigt att veta i vilket land det översatta materialet ska användas. Var ska din kinesiska text publiceras/användas? Ska den läsas i Kina, Singapore, Hongkong, Taiwan eller Malaysia? Det finns nämligen två varianter av det kinesiska skriftspråket som du behöver välja mellan vid en översättning:
 

  • Förenklad kinesiska – modern skriftform – denna typ av kinesiska används i Kina.
  • Traditionell kinesiska – fullständig skriftform – den här typen av kinesiska används bland annat i Singapore, Taiwan, Hongkong och Malaysia.
 

Ska texten ut till flera länder? Kontakta oss så kan vi hjälpa till att analysera vilken typ av kinesiska som passar bäst.
 
Hur går det till att översätta till kinesiska?
Vid översättning till kinesiska, precis som vid översättning till andra språk, är de vanligaste filformaten InDesign, PowerPoint och Word. Den kinesiska texten översätts av en av våra översättare i Kina, som har kinesiska som modersmål, är utbildad språkexpert, och är specialiserad inom det aktuella ämnet. Eftersom det kinesiska språket gör att slutdokumentet kommer att se lite annorlunda ut än originalet lägger vi till fler korr-, feedback- och remissomgångar i vår process. Detta för att försäkra oss om att allt blir som ni och de kinesiska läsarna vill ha det. En remissomgång innebär att texten går till en remissperson i Kina för textgranskning.
 
När du beställer kinesiska av oss får du alltid en fullständig instruktion över hur arbetsprocessen går till och guidning av en och samma projektledare genom hela processen för att resultatet ska bli så bra som möjligt.
 
Vad är viktigt att tänka på vid en översättning till kinesiska?

Typsnitt – Som vi nämnde ovan blir det stor skillnad på layouten vid en översättning från ett språk med det latinska alfabetet till kinesiska. Bland annat måste man ändra typsnitt. Det finns inte så många systemteckensnitt för kinesiska tecken som det finns för vårt latinska alfabet. Egentligen talar man bara om tre typsnitt. Dessa tre typsnitt används normalt i alla tidningar, kataloger, böcker o.s.v. Två av dem används i stort sett till allt marknadsmaterial och det tredje används mest i läroböcker och i en del myndighetstext. Alltså ett lite mer formellt och två mer informella. Utöver de tre vanligaste typsnitten kan andra typsnitt användas i undantagsfall, i loggor eller för att markera ett särskilt ord o.s.v. 
 
Typsnittsstorlek – Även typsnittsstorleken bör tänkas över och vanligtvis förstoras lite. Detta för att kinesiska tecken har fler streck i varje tecken än det latinska alfabetets bokstäver, och därför blir det svårt att läsa om man skulle använda samma storlek som originalet.
 
Texten krymper – I kinesiska motsvarar ett tecken ett ord. Det gör att den kinesiska texten krymper om man översätter från exempelvis svenska eller engelska. Därför är det viktigt att se över layouten så att allt ser snyggt och bra ut innan texten publiceras eller trycks.