Vilken ton har ditt varumärke på ett främmande språk?

Tonen ger ditt företag en röst. Men hur låter den rösten på ett främmande språk? En viktig del i vårt arbete är att hitta precis rätt översättare som verkligen förstår ditt varumärke och det du vill förmedla. Det är så vi har fått många nöjda och trogna kunder genom åren. Läs vidare om du vill veta hur du kan involvera oss mer och därmed få träffsäkrare tonalitet även i dina översättningar.

Tonalitet är varumärkets språkliga uttryck och handlar om ordval och stil. Det är viktigt att tonaliteten stämmer överens med det man vill att varumärket ska förmedla. Det är i kommunikationen med kunderna som du särskiljer dig från dina konkurrenter. Om du har en kvalitetsprodukt och har satsat mycket på ditt varumärke, vill du förstås även att översättningarna ska återspegla det. Du vill ju inte att dina svenska kunder uppfattar din produkt på ett sätt medan kunder på andra marknader får en helt annan känsla.

Vi är sju medarbetare på Språkbolaget som försöker hitta vår egen röst i bruset. Vi jobbar kontinuerligt med vårt varumärke eftersom arbetet med hur vi vill bli uppfattade aldrig tar slut. Under åren har vi fått nya kollegor med olika bakgrund och erfarenhet, och vi märker att man kan ha väldigt skilda uppfattningar om ett ord och vad just det ordet representerar. Därför väger vi varje ord på guldvåg och har många diskussioner internt.
 
Om vi lägger ner så mycket jobb på vårt uttryck, hur svårt kan det då inte vara i ett mycket större företag att hitta rätt språk och stil, att få alla medarbetare och översättare att hålla en gemensam ton?
Varumärkesbyggande och rebranding kräver många månaders tankearbete. Vilken typ av språk förmedlar till exempel att ni är ett modernt, mjukt och attraktivt företag? Efter många och långa diskussioner och bearbetningar är all text till slut på plats, och då ska det översättas också.
 
Våra kunder förstår hur viktigt det är att översättningen är en integrerad del i processen och inte bara ett tillägg, någonting som görs när allting annat är klart. Översättningen är minst lika viktig som originaltexten, eftersom den är en förutsättning för att företaget ska kunna sälja mer på utländska marknader. Utan bra content på det lokala språket är det svårt att nå ut.

Hur kan man då på ett bättre sätt få med översättningsbyrån och därmed översättaren på tåget från början? Ett sätt är att ge oss en brief i förtagets stil och vilken tonalitet som ska genomsyra översättningen. Ge oss referensmaterial och era stilguider så att vi kan ta fram en riktigt vass översättare som passar för just era texter. Involvera oss tidigare i processen och planera in tid för frågor, genomläsningar och feedback – resultatet kommer att vara värt det. Riktigt bra översättningar är en tillväxtfaktor.

Våra tips:

  • Tänk på att översättningar är en tillväxtfaktor och att de hjälper er att sälja mer.
  • Kontakta oss tidigt i processen och förvarna om kommande översättningar. Vi kan då välja ut en riktigt bra översättare som kommer att vara 100 % motiverad och påläst.
  • Ge oss en brief i hur ni vill bli uppfattade och i varumärkets uttryck och personlighet.
  • Ge oss feedback. Vi tar till oss alla era kommentarer och finslipar samarbetet.
  • Vi kan hjälpa er att ta fram en språkguide, både för originalspråket och översättningsspråken, för att det ska bli lättare att upprätthålla samma tonalitet framöver och i hela organisationen.
© Språkbolaget 2020

läs mer: