Översättning till norska och danska

Norska och danska är språk som många av oss kanske(!) förstår och som på många sätt känns lika svenskan. Ska ni expandera till Norge eller Danmark är det en stor fördel att ha ert marknadsmaterial på respektive lands språk. Läs mer nedan vad som är viktigt att tänka på vid översättning till dessa språk och hur du undviker ”falska vänner”.

Vad ska man tänka på vid översättning till danska och norska?

Svenska, norska och danska kan verka lika i skrift, men sanningen är att de ofta har fler olikheter än man tror. Norska och danska är två språk som vi på Språkbolaget översätter ofta till och från, och trots likheten med svenska kräver dessa översättningar en professionell översättare med stor kunskap i respektive språk. För en person som inte är professionell översättare är risken stor att språkliga betydelser missas och att det blir skriv- eller tolkningsfel. Liksom i andra översättningar är det även i danska och norska viktigt att få med nyanser i språket, att rätt budskap förmedlas och att texten får rätt tonalitet. När du beställer en översättning av oss översätts och bearbetas alltid texterna av utbildade översättare som endast översätter till sitt modersmål och är specialiserade inom det område texten handlar om. Lika viktigt som det är att den som skriver manustexten behärskar ämnet, lika viktigt är det att översättaren förstår det, så att översättningen blir lika bra som ursprungstexten.

Vad är viktigt att tänka på vid översättning till norska och danska?

  • Norskan har två språkformer, nynorsk och bokmål. Först måste man bestämma vilken språkform texten ska översättas till. För det mesta är det bokmål som gäller, men nynorsk kan förekomma.
  • Viss grammatik, skrivregler och standarder skiljer sig åt mellan språken. Trots stora likheter med svenskan, så har danska och norska lite annan grammatik och andra skrivregler. Någonting som kan uppfattas som felaktigt av svensktalande personer kan alltså vara helt rätt på danska och norska.
  • Ord som liknar varandra eller är identiska språken emellan men som inte betyder samma sak är vanligt förekommande mellan dessa tre grannspråk. Detta kallas för ”falska vänner”. Läs mer om det längre ner.
  • Volymen på en text förändras när den översätts. På vissa språk sväller texterna extremt mycket och andra språk kan förkorta texten vid översättning. Just mellan svenska, danska och norska blir mängden text ungefär lika lång, men layouten bör ändå ses över efter en översättning då förändringar kan ske.
© Språkbolaget 2020

Läs mer: