Översättning av magasin och kundtidningar

Att bläddra i en tryckt tidning eller läsa en riktigt bra skriven artikel på webben är en speciell känsla för många av oss. Översättning av magasin som kundtidningar eller interna företagstidningar, både tryckta och digitalt publicerade, har vi på Språkbolaget stor erfarenhet av. Det är något med översättningsprocessen för magasin som vi tycker är extra roligt. Eftersom ett magasin innehåller fler och längre texter och även layouten spelar en stor roll krävs det lite extra av alla inblandade i ett sådant stort projekt – såväl beställare som översättare, granskare och projektledare. Layouten ska bli lika bra på det nya språket som på manusspråket, vilket kan vara lite klurigt då textmassan växer eller blir mindre beroende på vilka språk tidningen översätts till. Våra grymma projektledare är en enorm tillgång i ett sådant här projekt, där nyckeln är noggrannhet och struktur så att allt flyter på effektivt och för att uppnå den kvalitet som vi alltid är måna om att leverera.
 

Jag har ställt några av de vanligaste frågorna vi får inför en kundtidningsöversättning till vår expert inom området: vår projektledare Linda. Läs och inspireras!

Språkbolaget – erbjuder översättningar av kundtidningar & magasin – www.sprakbolaget.se

Hur översätter man magasin och kundtidningar?

Linda Haggren jobbar som projektledare på Språkbolaget och har under flera år arbetat med kundtidningar och magasin för flera av våra kunder.  Vad ska man tänka på? Vilka är de största misstagen som görs? Vilka är hennes bästa tips för en effektiv och bra översättningsprocess?
 
Hur går standardprocessen till vid översättning av magasin och kundtidningar?
 
Processerna kan se lite olika ut beroende på kund, men ofta när det gäller översättning av magasin blir vi inblandade i ett tidigt skede och kan vara med och bestämma tidplan, process m.m. Som i alla våra översättningsprojekt är det också vår uppgift att ta fram rätt översättare för projektet. För att kunna göra rätt val av översättare behöver man tillsammans med kunden diskutera målgrupp, språknivå och textens/innehållets karaktär. Ett magasin hastar man inte fram som översättare eftersom det handlar om redaktionella marknadstexter som också är mycket specialiserade, och det kräver erfarna översättare med förmåga att skriva journalistiska texter och som har spetskompetens inom det aktuella området.
 
I vissa av våra magasinprojekt får vi först granska mastern innan den går till översättning. På så sätt fångar vi upp eventuella oklarheter i texten innan vi gör språkversionerna. I de flesta fall får vi materialet till oss i InDesign, vilket vi föredrar, då får vi en helhetsbild vid översättningen. Sedan skickar vi materialet till översättaren, som självklart har sekretess. De översatta texterna granskas också inhouse här hos oss en extra gång. Förutom att vi då kontrollerar och finslipar språket en gång till samordnar vi även de olika språkversionerna och reder ut eventuella frågor från översättarna.
 
När vi väl har översatt och levererat InDesignfiler till kund kvarstår slutlayout för kunden. När den är gjord får vi pdf-versioner i retur så våra översättare kan läsa korrektur av monterad, d.v.s. layoutad text. I detta steg kontrolleras text och layout i sin helhet så att ingenting har blivit tokigt när texten sattes, att innehållsförteckningar stämmer m.m. Därefter brukar projektet vara klart.
 
Remiss är en annat steg i arbetsprocessen som vi ofta hjälper till med. Då skickas filerna till en kontaktperson i respektive land. Vi tar ansvar för ländernas korrektur, för in ändringar och skickar nya filer för slutgodkännande. Om det är ett magasin med många språk, kan det vara skönt för kunden att vi tar ansvar för hela den processen.
 
 
Vad är det viktigaste för beställaren att tänka på vid översättning av magasin och kundtidningar?
 
Att känna till att man inte kan hasta fram redaktionella/journalistiska texter. Många av våra kunder lägger ner mycket arbete i tid och pengar för att få fram en bra och slagkraftig master. Men när det kommer till översättning glöms det ibland bort att det slagkraftiga budskapet i mastern också ska skapas och bli lika slagkraftigt på det nya språket. Kunden behöver förstå att översättning tar tid och det är bra att ha luft i tidplanen. Se till att ha en bra master. Ha en dialog med projektledaren innan start, för att stämma av målgrupp, önskad tonalitet, förväntningar osv. De flesta språken sväller, så det är viktigt att man har tänkt flerspråkigt från början när man tar fram mastern.
 
Hur kan filen förberedas för att effektivisera översättningsprocessen?

Leverera alltid en InDesignfil och en IDML till oss om det finns. Se till att all text på monteringsbordet är bortrensad. Gärna en PDF också, så vi kan se exakt hur filen såg ut vid er export. Skicka med typsnitt och eventuella länkar. Tänk gärna på hur InDesignfilen är uppbyggd också, en fil där man skapat tabeller och indrag med tabbar eller gjort spalter med manuella radbrytningar kräver mycket arbete i efterhand. Lägg en rubrik i en textruta, en artikel i en annan o.s.v.
 
De 5 bästa tipsen inför översättning av en kundtidning eller ett magasin?

  • Tänk flerspråkigt redan när originaltexten skrivs. Både för layoutsyfte och innehållets budskap. T.ex. kan ordlekar och metaforer vara effektiva och ge det där lilla extra i mastern, men kan vara svåra att översätta.
  • Tänk på att det finns kulturella skillnader mellan länderna, texten behöver vara anpassad för flera marknader från början.
  • Ta fram ett typsnitt som fungerar för alla språk. Vissa språk har tecken och bokstäver som inte stöds av alla typsnitt. Fråga gärna oss om råd om du är osäker.
  • Ta fram en tidplan där översättningsprocessen får ta tid. Tänk på att samma slagkraftiga budskap i mastern också ska kommuniceras lika slagkraftigt på det nya språket. Då krävs det rättvist med tid.
  • Se till att ha en bra master som är korrekturläst och faktagranskad, så undviker du att eventuella fel och otydligheter sprider sig till språkversionerna.

© Språkbolaget 2020

läs mer: