Svenskan är ett ekonomiskt språk

Språkbolaget_svenska snålt sprak - www.sprakbolaget.se

Svenskan är ett ekonomiskt språk, för att inte säga snålt. Det anses fint att använda så få ord som möjligt för att säga eller skriva det man vill. ”Pleonasm!” skrev kanske svenskaläraren med rött i din uppsats i gymnasiet. Med det menas just ett eller flera ord som kan uteslutas utan att meningen ändras. 
 
Som skribent vinner du läsare på att uttrycka dig koncist. Ordfattigt är ju inte detsamma som kort, och det är ännu viktigare att spara på orden om textmassan är stor. Då hjälper du läsaren att ta till sig ditt budskap. Om andemeningen drunknar i onödiga ord finns risken att läsaren tappar intresset eller somnar. 


Trots att ordknapphet hyllas i svenskan, kryllar det av onödiga ord i många texter. Inte så mycket i tidningar, där är skribenterna drillade att spara på utrymmet. Men i exempelvis politiska texter som propositioner och motioner och i ekonomiska texter tänkta att förklara kan ordrikedomen bli ett hinder i stället för en hjälp.

 Varför vissa textförfattare lockas att använda fler ord än de behöver är oklart. En teori är att de är rädda för att deras förslag eller verksamhet ska verka för enkel. Många texter kräver ju massor av jobb: För en politisk motion måste man göra research och analys, komma fram till vilken förändring som behövs och formulera förslaget så att det väcker andras sympatier. Företagare jobbar stenhårt med sin produkt eller tjänst som kan vara tekniskt avancerad, kräva spetskompetens och vara dyr. Då känns det inte bra att förslaget eller produkten kan beskrivas i en mening eller två. 

Andra språk OCH ÖVERSÄTTNINGAR

Om ordknapphet är en dygd i svenskan, gäller det inte alla språk – det vet alla som arbetar med översättningar. Både engelskan och franskan välkomnar att skribenten blommar ut och skriver samma sak ett par gånger med små variationer. Det kan vara helt rätt att använda två snarlika adjektiv för att beskriva något ur aningen olika vinklar. Och i tidningsartiklar är det inte ovanligt att två talespersoner gör samma uttalande om en företeelse. 
 
I svenskan får nyblivna skribenter, till exempel journalister, ofta rådet att använda så få adjektiv som möjligt, skippa metaforerna helt och hållet och inte låta två intervjupersoner säga samma sak. 
 
Finskan brukar beskrivas som ett språk som står långt från svenskan eftersom det har ett helt annat ursprung. Men ett har de båda språken gemensamt. Även i finskan anses verbal återhållsamhet vara något att värna om. Kanske beror det på att varje ord är längre än i många andra språk. Men det finns andra företeelser som hjälper till att hålla nere den finska textmängden: Prepositioner används inte och språket skiljer inte på genus. Ett ord som motsvarar svenskans ”hen” har funnits i 100 år. I skolorna lär man ut att det inte är stilistiskt vackert att upprepa sig. 
   

När orden blir för många

Här är några exempel på texter som skulle bli tydligare om de kortades. 
 
Från djursjukvården: 
 
Det använder man sig av för att hitta och bedöva en specifik struktur eller för att vara helt säker på att man faktiskt injicerar i exempelvis en led och inte vid sidan av.
 
Blir tydligare så här: 
 
Det använder man för att bedöva en specifik struktur eller för att vara säker på att man injicerar i exempelvis en led och inte vid sidan av. 
 
Ett exempel från ett litet nischföretag: 
 
Är det så att du funderar på att börja jaga? Jakt i sig är rätt brett och det finns olika djur att jaga. En del gillar att jaga det mesta, medan andra väljer att fokusera på till exempelvis älgjakten. 
 
Här är ett kortare förslag:
 
Funderar du på att börja jaga? En del gillar att jaga olika djur, medan andra fokuserar på exempelvis älgjakten. 
 
Och slutligen ett förslag till ett stort byggföretag som har följande text på sin hemsida: 
 
Xxxx är Sveriges största e-handlare inom bygg-, hem- och trädgårdsprodukter. Genom vår webbshop, som kompletteras och understöds av fysiska visningsbutiker och ett omfattande service- och tjänsteutbud, som till exempel installation och montering, erbjuder vi ett ledande sortiment från välkända varumärken.
 
Varför inte bara skriva så här?
 
Xxxx är Sveriges största e-handlare inom bygg-, hem- och trädgårdsprodukter. Här finns ett stort utbud av varor, men även tjänster som installation och montering. Välkommen till vår webbshop och våra fysiska visningsbutiker. 
 

Gör så här

✅ Den som arbetar med en viktig text känner sig ofta osäker. Om en formulering inte är klockren, är det lätt att lägga till ytterligare en mening för att förtydliga. Försök i stället att skriva om meningen och hitta mer träffande ord. 
 
✅ När texten är klar – gå igenom den från början till slut med den enda avsikten att stryka alla ord som inte behövs. 
 
✅ Var inte rädd för att skriva enkelt. Det får dig inte att verka dum, tvärtom. Texten upplevs som koncis, och läsaren rinner igenom den lätt som en plätt. 
 
✅ Många texter stöts och blöts i många led i organisationerna. Varje mening måste bli rätt och det uppstår förhandlingar om formuleringarna och därmed kompromisser. Det gör ofta meningarna krångligare och budskapet urvattnat. Tänk på att en text inte blir läst bara för att den är publicerad. För att bli läst krävs att den är koncentrerad och intressant.

© Språkbolaget 2021
Publicerad: 2021-09-27

Text: Ingrid Kindahl 

läs mer: