Ställ krav på översättarens kompetens

När du söker efter en språkleverantör är det viktigt att veta att vem som helst kan kalla sig översättare eller starta en översättningsbyrå. Det finns ingen skyddad titel för detta viktiga yrke. Ta alltid reda på vilka kvalifikationer översättaren har eller hur byrån hittar och kontrollerar sina leverantörer. 

Vad är det då som man kan råka ut för som beställare?

Du kan bli erbjuden en mycket billig översättning där texten maskinöversätts utan tillräcklig efterredigering. Det finns personer som tar översättningsuppdrag utan att ha tillräckliga språkkunskaper eller rätt utbildning. Om du har en text som ska översättas bara för att ni ska förstå den internt kanske det räcker, men om du har en välskriven källtext som ska spegla ditt varumärke på ett bra sätt vill du förmodligen att översättningen ska vara precis lika bra. För att inte tala om en årsredovisning eller andra viktiga dokument. Om du en gång fått en katastrofal översättning precis innan bolagsstämman vill du nog inte uppleva det igen. 
 

Ovanliga språkkombinationer

För vissa språkkombinationer är det svårt att hitta bra översättare. Eftersom svenska är ett litet språk globalt sett är det ofta fallet med översättningar från svenska till andra mindre språk. För att lösa det är det vanligt att man går genom ett tredje språk, till exempel engelska, och översätter texten först till det språket, och sedan till det tredje (så kallad reläöversättning). Detta behöver inte vara fel, men om texterna handlar om specifika svenska förhållanden är det inte att rekommendera, eftersom de då skickas iväg till en översättare som aldrig har varit i Sverige och har mycket begränsade kunskaper om vårt samhälle.
Ett bra exempel är RFSU som kom till Språkbolaget efter att ha upplevt problem med sina översättningar. Läs mer om kundcaset här.
 

Översättaren har en viktig roll

Att man kan tala ett eller flera språk innebär inte per automatik att man därmed är bra på att översätta och skriva bra. En erfaren översättare känner till kulturen i flera olika länder och fungerar som en länk mellan beställare och målgruppen för den översatta texten. Hen känner till alla skrivregler som gäller, är en van skribent på många språkliga nivåer samt har fackkunskap inom sitt specialområde och relevanta arbetsverktyg. För att bli riktigt bra på något krävs det övning. Enligt vår erfarenhet är det bästa om översättaren jobbar heltid med översättning och vi kräver adekvat utbildning och erfarenhet.
 

Språkbolagets översättare

På Språkbolaget arbetar vi enbart med erfarna facköversättare med gedigen erfarenhet. I många fall har vi träffat översättaren personligen och har jobbat upp ett ömsesidigt förtroende under lång tid. Som regelbunden kund hos oss får du samma översättare varje gång om du önskar detta. Vi tycker att våra översättare är helt suveräna. De tillhör teamet Språkbolaget och följer de värden vi själva vill förmedla: engagemang, kvalitet och suverän service. 
 
Nästa gång du tar in offert på översättningar – kolla gärna lite extra vilken bakgrund översättaren har som ska översätta din text.

läs mer: