Snabbkurs i kinesiska

Kinesiska är världens största språk. På internet är kinesiska det näst största språket, med mer än 300 miljoner användare. Det är bara engelska som är större. Det officiella språket i Kina är det man kallar rikskinesiska eller mandarin, och det är även den dialekt som vi i västvärlden främst kommer i kontakt med.

Att lära sig kinesiska är en stor utmaning för oss västerlänningar. Men en trevlig aspekt är att grammatiken är ganska enkel. När man lär sig kinesiska behöver man inte plugga oregelbundna verb eller dativobjekt, för det finns helt enkelt ingenting sådant. Det kinesiska språket består av relativt raka satser utan tempusböjningar.
Svårigheten är däremot att lära sig alla tecken och de så kallade tonerna. Det finns ca 90 000 tecken i det kinesiska språket, och för att en kines ska anses vara läskunnig bör han eller hon åtminstone kunna 2000 av dem. Det innebär att man förstår ungefär 98 % av en dagstidning.

Betydelseskiljande toner
I dialekten mandarin finns fyra så kallade betydelseskiljande toner. Genom att ändra ton kan man få en och samma stavelse att betyda fyra olika saker.
Ett vanligt exempel är ma, som beroende av ton kan betyda mamma (mā), hampa (má), häst (mǎ) eller skälla/banna (mà).
Den första tonen ¯ är hög och jämn, ungefär som när en kapellmästare tar ton. Den andra tonen ´ går upp lite, ungefär som när man säger “va?”. Den tredje ˇ tonen går först ner och sedan upp, som “näe”, och den fjärde tonen ` är kort och fallande, ungefär som ett ilsket “nej!”
 
När man skriver hur tecknen uttalas enligt det standardiserade transkriptionssystemet pinyin* markeras tonerna med fyra olika tecken ovanför bokstäverna (se exemplet ovan).
*Pinyin är ett sätt att ange ett standardiserat uttal på flera kinesiska språk med hjälp av det latinska alfabetet samt ett antal diakritiska markeringar som anger tonaccenter.

© Språkbolaget 2020
 

Hej
Nǐ hǎo
你好
 
Välkommen!
Huānyíng
歡迎
 
Tack
Xièxiè
谢谢
 
Hej då
Zài jiàn
再见

Sverige
Ruìdian
瑞典
 
Kina
Zhōng guó
中国
 
Förlåt!
Bàoqiàn
抱歉
 
Toalett
Xǐshǒujiān, wèishēngjiān, eller cèsuǒ
洗手间,卫生间 eller 厕所