Råd till dig som söker leverantör av översättningar

Du har en text du kanske arbetat med i flera månader. Du har vänt och vridit på orden för att texten ska nå ut med sitt budskap till den tilltänkta målgruppen, och nu är den redo att översättas. Med lite eftertanke och kunskap om vilka frågor du bör ställa till din översättningsbyrå, så ska du kunna få en lika bra text på de översatta språken. Låt byrån veta vilken typ av text det rör sig om och till vilken kundkrets du vill att översättningen riktar sig. Beroende på text och slutkund får du bäst resultat om du vänder dig till en översättningsbyrå som har dokumenterad erfarenhet av översättning av den typ av text och slutkund som uppdraget gäller. Översättningsbyråer arbetar med texter av de mest skilda slag, och därför är det viktigt att undersöka kunskapen hos översättningsbyrån inom just ditt ämnesområde.  

Olika typer av texter

Är texten skriven för en säljbroschyr av en copywriter? Detta efter långa diskussioner med beställaren med mål att finna den rätta känslan i det förmedlade budskapet.
 
Är det en årsberättelse där en felstavning av ordföranden för styrelsen eller VD:s namn skulle ruinera intrycket av en i övrigt aldrig så välgjord årsredovisning?
 
Är det en flersidig informationsbroschyr till ett läkemedel med information om användning och biverkningar? Här är det viktigt att använda rätt facktermer och förmedla förtroende och seriositet.
 
Är det en bruksanvisning tryckt på 15 språk till en Kinatillverkad vattenkokare att ha på köksbänken? Här är bilden i bruksanvisningen viktigare än texten och dessutom finns lagkrav på vilken information som minimum måste vara med.
 

Välj rätt översättningsbyrå

I säljbroschyrer, kundtidningar och nyhetsbrev är texterna ofta väl genomarbetade och inte sällan skrivna av en copywriter med mål att skapa en positiv känsla av företaget och produkten hos kunden. Ska denna text publiceras på ett annat språk blir översättaren närmast en medförfattare till copywritern. Den översatta texten ska ju förmedla samma känsla som copywritern uttrycker i sin text, men på ett nytt språk och i ett nytt land. Detta ställer stora krav på den översättare som översättningsbyrån valt med omsorg. För texter som dessa kommer aldrig maskinöversättning i fråga och texten ska, om möjligt, översättas direkt från källspråket till målspråket och inte gå genom ett tredje språk. När man väljer översättare till kvalificerade säljtexter är det kvaliteten som måste styra, inte priset.
 
Andra texter kräver kunskap inom specialområden, som medicinska översättningar till exempel. En instruktion eller medföljande broschyr till ett läkemedel innehåller en mängd fackord som måste översättas korrekt, ofta med stöd av en godkänd PIL (Patient Information Leaflet)* eller SPC (Summaries of Product Characteristics)** från respektive lands motsvarighet till Läkemedelsverket. Detta kräver att översättningsbyrån och översättaren är väl insatta i ämnet och vet hur man använder sig utav en PIL och/eller en SPC. Dessutom är det viktigt att översättaren har tid för research och eventuellt även för att upprätta termlistor om det skulle bli ett återkommande uppdrag.
 
Den största volymen översatta texter är sannolikt alla bruksanvisningar som levereras med en såld produkt. Av alla de hundratusentals produkter som tillverkas i Asien packas ett stort antal tillsammans med en bruksanvisning tryckt på 10–15 språk. Texten till dessa översättningar kan vara maskinöversatt. Oftast finns bra illustrationer som kompenserar för eventuella översättningsfel, och dessutom har läsaren inga större förväntningar. Produkten är redan köpt. Här kanske man som kund tycker att ett lågt pris för översättningen är det avgörande och inte kvaliteten på översättningen.
 
I vår globala värld är snabb och kvalitetssäkrad översättning av text levererad i rätt format och under rätt förutsättningar ett måste. Alla produkt- och tjänstebolag i Sverige som vill utvecklas måste marknadsföra sig i Norden, inom EU eller globalt. 
 
I Sverige finns många kompetenta översättningsbyråer som kan hjälpa till med att ge den översättningsservice som är optimal för just ditt företags behov. Genom en dialog med Språkbolaget kan vi ge er tips och förslag på vad ni bör tänka på.
 
* PIL står för ”Patient Information Leaflet” och är den patientinformation som varje läkemedelsförpackning innehåller, d.v.s. enkel information om hur läkemedlet ska användas. Den är baserad på SPCn.
 
** SPC står för ”Summaries of Product Characteristics” och är en beskrivning av läkemedlets egenskaper samt villkor för användning. Den förklarar hur man använder och ordinerar ett läkemedel.

© Språkbolaget 2020
Text: Maria Lachonius
2020-01-26

läs mer: