Olika betydelser med hjälp av emojier

Att skriva något stöddigt, ironiskt eller drygt och sedan försöka rädda upp det med ett hjärta eller annan lättsam symbol kan vara lite tvetydigt. Dessutom kan fel symboler skapa stora missförstånd om vi inte är helt eniga om vad symbolerna betyder.

Sedan lanseringen i Japan 1999 har emojier spridit sig världen över och används som ett hjälpmedel eller snabbkommando vid digital kommunikation. Uttryckssymbolerna påverkar vår kommunikation och utgör en viktig del av hur vi uppfattar ett meddelande. 
 
Ordet Emoji betyder bildtecken. Det handlar om grafiska symboler som finns i våra mobiltelefoner, mailprogram och sociala medier. De kan hjälpa oss att överbrygga hinder som språkförbistringar och skrivsvårigheter. En flagga, en glad gubbe eller en bild på ett djur kan alla förstå.
 

Smileyn ser ut som att du är frustrerad/irriterad, men originalbetydelsen i Japan är en ansikte för triumf.

Språkbolaget – översättningsbyrå i Göteborg – www.sprakbolaget.se

Stjärnan kan man tro betyder stjärnfall men kommer ifrån japanska animerade serier(manga) och visar på att man är yr eller snurrig.

Språkbolaget – översättningsbyrå i Göteborg – www.sprakbolaget.se

 Figuren brukar användas när man ska koncentrera sig men betyder egentligen att en individ bugar djupt.

Språkbolaget – översättningsbyrå i Göteborg – www.sprakbolaget.se

JOKERN betecknar humor

Språkbolaget – översättningsbyrå i Göteborg – www.sprakbolaget.se