översättningar till arabiska, somaliska, tigrinja & dari

Värdet av att ge alla en chans att förstå information är kritiskt för organisationer och företag. De senaste åren har det kommit många nya människor till Sverige – många som inte förstår eller talar svenska och kanske inte heller engelska. Därför är det oerhört viktigt att översätta information till andra språk, så att alla kan ta till sig den. Läs mer om utmaningarna med översättning av samhällsinformation till nyanlända.

Vi får allt oftare förfrågningar om att översätta till arabiska, somaliska, tigrinja, dari, med flera språk. Eftersom dessa språk har blivit vanliga i Sverige relativt nyligen är det brist på utbildade översättare som både kan svenska och har ett av dem som modersmål. I många fall löser man det helt enkelt genom att först översätta texten till engelska. Den engelska texten kan sedan skickas till en översättare i Somalia eller Egypten. Många gånger fungerar det utmärkt.
 
Men när texten behandlar någonting specifikt i det svenska samhället – allt från sophantering till skolsystem och försäkringskassa – eller när det handlar om känslig information som absolut inte får feltolkas, finns det en del fallgropar en översättare som inte känner till Sverige och svensk kultur och normer kan hamna i. Hur förklarar man till exempel skillnaden på ”förskola” och ”förskoleklass” , eller mellan ”sjukersättning” och ”sjukpenning” för en eritrean som aldrig har varit Sverige? Vad heter det ens på engelska? Det är givetvis även risk för att nyanser går förlorade när man blandar in ett tredje språk. Tänk bara på den gamla vanliga viskleken …
 
På Språkbolaget har vi sedan ungefär ett år tillbaka utvecklat vårt erbjudande vad gäller just texter från svenska till dessa språk. Vi har insett hur viktigt det är att översättaren inte bara förstår svenska, utan också känner till det svenska samhället, och har under året sökt upp och knutit flera duktiga översättare till vårt nätverk. Vi lägger särskild vikt vid att lägga upp processen specifikt för din text och dina behov, och håller en nära dialog med dig och översättarna genom hela projektet.


© Språkbolaget 2020

läs mer:

Läs mer om våra översättningar för Ronald McDonald Hus, RFSUGöteborgs rättighetscenter och TCO till bland annat arabiska, dari, kurmanji, sorani, somaliska och tigrinja.