Konsten att återge ett budskap på ett annat språk

Översättning, lokalisering, transcreation – vad är vad och vad behöver du? Att översättning är att överföra en text från ett språk till ett annat är nog de flesta på det klara med. Men vad innebär det att återge ett budskap på ett annat språk och en annan marknad? Vad kan man vänta sig av en översättare och inte, och vilka olika nivåer finns det? I språkbranschen finns en hel del termer som kanske inte är uppenbara för alla utomstående. Här försöker vi reda ut några av begreppen.

Översättning: innehåll från ett språk till ett annat

Översättning är att föra över innehållet i en text från ett språk till ett annat. Fokus ligger på vilka ord som används i texten och att översätta dem till deras närmaste motsvarighet på ett annat språk. Det som står i originaltexten står även i översättningen. Därav inte sagt att översättning alltid är ord för ord eller direkt. Varje mening ska låta naturlig på målspråket, vilket innebär att man måste kasta om och formulera om texten en del.

Lokalisering: kulturell produktanpassning

Lokalisering innebär att man tittar på mer än orden i texten för att den ska få samma funktion och förståelse på den nya marknaden. Medan översättning koncentrerar sig på språket, kräver lokalisering att man även tittar på andra detaljer. Det kan handla om att ändra och räkna om måttangivelser och valutor. Man kan behöva länka till andra webbsidor, hitta motsvarande referenser när det gäller var kunden kan köpa sin medicin eller posta sitt paket, eller så behöver man kontrollera att det som står i garantisedeln följer landets lagar. När det gäller marknadsföring kan det även innebära att titta på färg- och bildval så att de förmedlar samma känsla i det nya kulturella sammanhanget, och att ändra på budskap som kan verka för främmande eller provocerande. Lokalisering kan rädda dig från att trampa publiken i ett främmande land på tårna eller från att bryta mot marknadsföringslagar eller andra regler och samhällsnormer.

Transcreation: samma budskap med ny text

Transcreation gäller framförallt marknadstexter och är ytterligare ett steg mot att ditt budskap ska nå fram på det sätt du tänkt. Ett varumärke använder språklig tonalitet, storytelling och visuellt innehåll för att skapa en viss effekt på publiken. Men det är många subtila nyanser som inte går att översätta. Ett enkelt exempel är en företagsslogan som består av en vitsig ordlek. Så fort den lyfts ur sitt modersmål faller den platt. Det är där transcreation kommer in. Transcreation fokuserar på känslan du vill förmedla och hittar det bästa sättet att återskapa den på ett annat språk och i en annan kultur. Det innebär att du kan få en helt annan text med helt nytt visuellt uttryck på den nya marknaden, men med samma eller nästan samma genomslag som originalbudskapet.

Fundera på hur mycket anpassning din text behöver. Ta kontakt med oss tidigt i projektet så hjälper vi dig att hitta rätt nivå och att lägga upp en process och tidsplan som passar dina behov.


© Språkbolaget 2020

läs mer: