Kan du koppla partiet?

Språket är som tidigare nämnt ett viktigt verktyg inom politiken, och partierna har lagt mycket tid på att ta fram väl genomtänkta ordval för att locka väljare.

1. Välfärd framför bidrag
2. Alla ska med
3. Folkhemmet
4. Globalt ansvar / Ett miljövänligt Sverige
5. Verklighetens folk
6. Stoppa jakten på vinster

Svar:
1.     Moderaterna
2.     Socialdemokraterna
3.     Socialdemokraterna & Sverigedemokraterna
4.     Miljöpartiet
5.     Kristdemokraterna
6.     Vänsterpartiet
 

Språkbolaget – översättningsbyrå i Göteborg – www.sprakbolaget.se