Nu ökar efterfrågan på översättningar till många språk

Sprakbolaget_Linda Haggren_www.sprakbolaget.se–      En del texter kan vara känsliga och kräva specialkunskaper från översättarna. Då är det viktigt att vi har en nära dialog med våra kunder, så att de är säkra på att vi hittar rätt tonläge och rätt stil i texterna. Linda Haggren är långvägare inom Språkbolaget och är nu försäljningschef. Med sin bakgrund som marknadsekonom är hon perfekt i rollen, och tycker det roligaste är den personliga kontakten med kunderna. Hon ser tydliga trender i uppdragen, bland annat att efterfrågan på översättningar till många olika språk har kommit tillbaka. 
 

I sitt jobb har Linda Haggren haft stor glädje av sin bakgrund som marknadsekonom i sin pappas företag. Han var banbrytande på ett område.
 
–      Han var först i Sverige med att starta kundklubbar för detaljhandeln på 70-talet. Jag lärde mig massor i familjeföretaget, inte minst att arbeta i komplexa projekt. Det har jag stor nytta av i dag, berättar Linda Haggren. 
 
Det var som projektledare hon först kom till Språkbolaget 2008, men i dag är hon alltså försäljningschef. I ett litet företag gäller det att vårda kunderna, se till att deras behov blir tillgodosedda – och hela tiden söka efter nya. Och så ansvarar hon för att arbetsteamet är samspelt och hjälper till att lösa problem när de uppstår. 
 
Det senaste året har varit annorlunda för Språkbolaget precis som för många andra. Men samtidigt har det inneburit fler uppdrag och mer jobb. Linda Haggren ser flera tydliga trender, varav den kanske viktigaste är att kundföretagen efterfrågar översättningar till fler olika språk nu. 
 
–      För några år sedan var det många av de stora globala företagen som övergick till att enbart låta översätta sin kommunikation till engelska. Men de senaste åren har övriga språk som vi översätter till börjat växa igen, och det tycker vi är jätteroligt. 
 
Förutom engelska ökar nu uppdragen när det gäller att översätta till och från spanska, franska, italienska, norska, danska, finska, polska, och nederländska.
 
Vissa kundgrupper ökar också. Det gäller de globala företagen, men också svenska myndigheter och organisationer. De efterfrågar översättningar riktade till nyanlända i Sverige, samt till minoritetsspråken, som är finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch. Förmodligen är det pandemin och behovet att informera om det som har utlöst dessa beställningar. Översättningar till lättläst svenska och lättläst engelska är andra förfrågningar som ökar. 
 
Språkbolaget har också fått kunder i nya branscher. Sport och idrott är en sådan. 
 
–      När idrotten inte har fått ha publik har flera företag erbjudit streaming av evenemangen. Ofta har de hittat ett bra koncept som de vill lansera utomlands. Då finns vi till hands, säger Linda Haggren.
 
Teknisk utveckling leder också ofta till ett ökat behov av att översätta texter. Inom områden som medicin, gruvor och stål är utvecklingen snabb just nu. En hel del översättningar handlar också om moderna företeelser som laddstolpar till elbilar. 
 
En annan spaning är att kunderna gärna vill ha personlig kontakt med Linda och hennes kolleger. Den automatisering av kundkontakten som många företag använder sig av fungerar inte för alla. 
 
–      En del texter kan vara känsliga och kräva specialkunskaper från översättarna. Då är det viktigt att vi har en nära dialog med våra kunder, så att de är säkra på att vi hittar rätt tonläge och rätt stil i texterna. 
 
RFSU är exempel på en sådan kund, där det är viktigt att översättaren förstår skillnaden i syn på sexualitet i Sverige och det land vars språk man översätter till eller från. Allemansrätten är ett annat exempel. Det kräver stor kunskap om Sverige och svenskarna för att rätt beskriva den på ett annat språk. 
 
–      Våra översättare lägger ner mycket tid på att göra research och sätta sig in i ämnena och vad som gäller i olika länder. Samtidigt är det viktigt att de alltid översätter till sitt modersmål, som de känner till bäst, säger Linda Haggren. 
 
Det är inte alltid som Språkbolaget passar för en uppdragsförfrågan. Det är viktigt att alltid göra ett bra jobb, och ibland kan en annan byrå vara bättre lämpad. Då är det viktigt att hänvisa kunden till den byrån. Linda Haggren upplever att detta uppskattas av kunderna, de känner sig trygga och vet att de hamnar rätt. Inte sällan kommer de tillbaka med ett uppdrag där Språkbolaget verkligen är rätt partner. 

Om du skulle ge tre tips till ett företag som söker översättningspartner, vilka skulle de bli?

Här är Linda Haggrens svar:
 

Tre tips till företag som söker översättningspartner

  1. Välj en byrå utifrån dina behov. Alla byråer passar inte alla kunder. Du ska alltid förvänta dig bra språk – men är arbetsprocess smidig, finns det en projektledare som du snabbt kan komma i personlig kontakt med? 
  2. Tänk på att det kan ta lite tid innan samarbetet flyter på. Se till att du får komma med feedback utan att det kostar extra. 
  3. Välj en byrå där de översättare som anlitas alltid översätter till sitt modersmål. Det är viktigt, eftersom språket är i ständig utveckling. Men de måste också ha tät kontakt med det land vars språk de översätter från, för att ha den bakgrundsinformation som krävs för att översättningarna ska hålla hög kvalitet. 

© Språkbolaget 2021
Publicerad: 2021-06-10
 

läs mer: