Hur mycket plats tar ett språk?

Vi som arbetar i översättningsbranschen vet att det finns språk som sväller när de översätts. Förmodligen är det ingenting som gemene man tänker på, men det kan vara bra att känna till lite om vad det är som gör att ett språk sväller mycket eller lite, hur olika filformat kan påverka översättningen samt vilka språk som tar mest plats.

Exempel på ett språk som sväller mycket är somaliska, som enligt egen erfarenhet kan svälla med så mycket som 50 %. Även de slaviska och västeuropeiska språken sväller en del i förhållande till svenskan (och engelskan).

De nordeuropeiska språken tar ungefär lika mycket plats som svenskan, medan de asiatiska språken endast tar omkring 80 % av svenskan i utrymme (ett undantag är bahasa indonesia/indonesiska som ofta sväller och tar upp mer plats).  

När det gäller engelskan så är vår erfarenhet att den oftast tar upp mer plats än svenskan.
Detta gäller framförallt rubriker, diagram, textrutor och liknande. Tänk på att lämna lite utrymme här när du designar ditt originaldokument.

Vad är det som avgör om ett språk sväller?

Det som avgör om ett språk sväller mycket eller lite är bland annat typsnitt, teckenstorlek, volym och typ av alfabet. Är det en längre, löpande text kan ett språk svälla mer än i en kortare text. Detsamma gäller för rubriker, tabeller, faktarutor och liknande.
 
När det gäller tabeller och figurer av olika slag (cirklar, textrutor etc.) är det svårt att skriva in långa ord i begränsade utrymmen så att det blir snyggt. Ta finska till exempel, som är ett språk med väldigt långa ord och böjningar jämfört med svenska. På Språkbolaget får vi många förfrågningar om att översätta texter till finska, och då alla våra översättare är modersmålsöversättare är de väl medvetna om hur det egna språket beter sig. Något som alltså kan vara avgörande för slutresultatet.

Det finns även andra saker som kan inverka på textlängden. Ta till exempel arabiska, där antal ord/tecken kanske inte skiljer sig nämnvärt, men där det kan finnas ord och uttryck på svenska som inte har någon arabisk motsvarighet. Här behövs då tillägg och förklaringar för att få fram innebörden vilket givetvis tar mer plats. 
 

Filformatet kan påverka

Eftersom olika språk tar upp olika mängd utrymme är det viktigt att ett material som ska översättas får en layout som är luftig från början. Detta gäller speciellt för InDesign som många av våra kunder jobbar i. 
 
Vi rekommenderar därför att du har ett flerspråkigt perspektiv när du förbereder en mastertext och/eller ett manus, vilket betyder att du bör hålla det luftigt för att ge utrymme åt texten. Kom också ihåg att avsätta tid för layoutarbete när du fått tillbaka den översatta texten, då målspråket kan se annorlunda ut i den ursprungliga layouten än vad källspråket gjorde. 

I tabellen nedan kan du se hur mycket olika språk sväller procentuellt sett i förhållande till svenska. Procentsatserna är ungefärliga men ger en fingervisning om vad du bör förhålla dig till när du planerar nästa översättningsprojekt. 
    

Språk Utrymme i förhållande till svenskan
Japanska, kinesiska och koreanska
 
ca. 80 %
Danska, finska, italienska
och norska
 
ca. 100 %
Engelska, estniska, nederländska, lettiska, litauiska, polska, tyska och ungerska
 
ca. 110 %
Franska, portugisiska, ryska
och spanska 
                     
ca. 120 %
Grekiska 
 
ca. 140 %
Somaliska   ca. 150 %Källor:
Översättningsvänlig layout:
en lärobok om översättningsbranschen och skapandet av översättningsvänliga dokument, av Nils-Erik Lindström (2012-08-21). 


Intervju med Språkbolagets projektledare

©Språkbolaget 2020
Publicerad: 2020-07-10


 

läs mer: