Hur lika är svenskar och norrmän egentligen?

Det är lätt att tro att vi är lika här i Norden och har samma vanor och kultur. Men många som arbetar i båda länderna vittnar om olika affärskulturer. Det finns vissa saker som kan vara bra att tänka på om man ska på affärsmöte i Norge.

Balans mellan arbetstid och fritid

Den tydligaste skillnaden mellan svenska och norska arbetsplatser är kanske hur vi värderar balansen mellan arbete och fritid. Förenklat kan man säga att i Norge arbetar man i större utsträckning för att kunna ha sin fritid. I Sverige har vi längre arbetsdagar och mindre fokus på tiden utanför arbetsplatsen. Men trots att norrmännen går hem tidigare än svenskarna jobbar de egentligen inte mindre än oss. Istället är fokus på korta men effektiva arbetsdagar. Tro alltså inte att du kan få tag i en norrman på fredag eftermiddag!
 

Fika och lunch

Vi svenskar är kända för vår fika. Alla arbetsplatser har självklara fikapauser. Just på grund av den första punkten ovan så är det inte lika vanligt med raster och pauser under arbetsdagen i Norge. Oftast tar man inte ens en ordentlig lunchrast. Även om affärsluncher blivit allt vanligare på senare tid även i Norge, så är en medhavd macka under en snabb paus eller framför datorn fortfarande standard. Sällan tar lunchen mer än 30 minuter. Istället ser man till att ha tid för rejäl middag med familjen på kvällen.
 

Den svenska konsensuskulturen

Norrmän tycker att vi håller möten för allting. Oavsett vad som är på gång, så har vi möten före, under och efter händelsen. Det beror säkert på att vi har en väldigt stark konsensuskultur i Sverige. Vi bildar kommittéer och beslutsgrupper för allting, och diskuterar tills alla är överens. Det innebär också att beslut som fattas är välgrundade och ligger fast. Norrmännen har inte lika stort behov av konsensus. I Norge har man inte möte om det inte finns något starkt intresse för det. Besluten fattas snabbare och mer spontant, och kan också diskuteras i efterhand och komma att förändras. 


© Språkbolaget 2020
 

läs mer: