HR och management – Företagets röst viktig för intern kommunikation

Tonalitet är företagets språkliga uttryck och handlar om ordval och stil. Det är viktigt att tonaliteten stämmer överens med den kultur och känsla som företaget vill utstråla. Detta gäller inte bara i kommunikationen med kunder, utan även med medarbetare och intressenter i hela organisationen och i olika länder.

Företag idag satsar mycket på sina varumärken, inte bara för att sälja till kunder, utan också för att locka till sig rätt medarbetare som delar företagets kultur och vision. Företagets policydokument, företagspresentationer, visioner, mål och värdeord kräver många månaders tankearbete och varje ord vägs på våg. Vilken typ av språk förmedlar till exempel att ni är ett modernt och attraktivt företag?

Det är en utmaning att få en enhetlig stil i hela organisationen. Säkert är det många olika personer i företaget som skriver verksamhetsdokument som arbetsbeskrivningar, rutiner, policyer, instruktioner och informationsmaterial av olika slag. Kanske har ni redan upprättat en stilguide för alla som skriver internt på företagsspråket, just för att hålla en enhetlig ton. Men hur gör ni med översättningarna?

Våra kunder förstår hur viktigt det är att översättningen är en integrerad del i processen och inte bara ett tillägg, någonting som görs när allting annat är klart. Översättningen är minst lika viktig som originaltexten eftersom den är en förutsättning för att företagets visioner och ton ska genomsyra hela organisationen internationellt. Du vill ju inte att den svenska personalen uppfattar organisationen på ett sätt medan medarbetare i andra länder får en helt annan känsla.

Språkbolaget kan hjälpa er att ta fram en språkguide, både för originalspråket och översättningsspråken, för att det ska bli lättare att upprätthålla samma tonalitet framöver och i hela organisationen.

Hos oss har ni alltid samma projektledare som samlar feedback och skapar ordlistor, och informerar era översättare om just era preferenser. Ju mer information vi får om er verksamhet desto bättre kan vi hitta just rätt översättare som lär sig er tonalitet.


© Språkbolaget 2020

läs mer: