Har du koll på engelska skrivregler?

Det blir allt vanligare att svenskar skriver på engelska, både i tjänsten och privat. Många företag har engelska som företagsspråk och man förväntas kunna hantera språket på en ganska hög nivå för att skriva rapporter och dokument, kommunicera med medarbetare, kunder och leverantörer på engelska. Men det finns många fallgropar man kan hamna i när man skriver på sitt andraspråk.

Ett av de vanligaste uppdragen vi får på Språkbolaget är att granska engelska texter som är skrivna av någon som inte har engelska som modersmål. Här har vi samlat några exempel på saker som ofta kan bli fel.

Tusental och decimaltecken

Enligt svenska skrivregler ska det vara mellanslag mellan tusental (10 000) och kommatecken för decimaler (1,10). Engelska siffor däremot ska ha kommatecken som tusentalsavskiljare (10,000) och punkt som decimaltecken (1.10). En hel del andra språk använder också kommatecken som decimaltecken precis som vi, men sätter istället punkt för tusental (10.000).

Två ord eller ett

Ingen har väl missat att särskrivningarna breder ut sig i svenska språket? Kanske beror det på att vi blir påverkade av engelskan, där sammansättningar inte är lika vanliga. Jämför till exempel datorspel med computer game. Men faktum är att en trend i det engelska språket istället är att man börjar skriva ihop fler och fler ord. Särskilt gäller det fasta uttryck, som underway, anymore och someday. Här finns viss skillnad mellan amerikansk och brittisk engelska, där amerikanerna verkar vara mer benägna att sätta ihop orden.

Andra uttryck ska stå som två ord ibland och skrivas ihop med bindestreck ibland. Det beror på vilken grammatisk funktion och position de har i meningen:

  • The singer is well known. He is a well-known singer.
  • We are planning for the long term. A long-term solution.

Kommatecken före ”och”

Kanske fick du lära dig i skolan att man aldrig ska ha kommatecken före ”och” i uppräkningar i svenska? Jag köpte citroner, päron och äpplen.

I engelska däremot, är det vanligt och anses av många som det mest korrekta. Det är ett mycket omdiskuterat ämne bland skribenter och grammatikintresserade i både Storbritannien och USA. Her favourite foods were chocolate, marshmallows, and cake.

Har du en text som behöver redigeras eller en extra kontroll? På Språkbolaget kan vi erbjuda språkgranskning av alla typer av texter. Det betyder att en översättare som har samma språk som texten är skriven på som modersmål kontrollerar att den är korrekt och följer andra eventuella krav. Läs mer om våra tre olika nivåer av språkgranskning här.


© Språkbolaget 2020

läs mer:

Läs mer om våra översättningar till engelska för Svea EkonomiSahlgrenska Universitetssjukhuset och Nudie Jeans