Att göra affärer med Spanien   

Sprakbolaget_bild hustak Spanien

De flesta förknippar Spanien med sol och bad, men många affärsmän har anledning att resa dit i jobbet. Den moderniseringsprocess och omstrukturering som inleddes efter envåldshärskaren general Francos död 1975 pågår än. Landet var ett av dem som drabbades hårdast både av finanskrisen 2008 och av pandemin 2020. Men näringslivet är dynamiskt och präglas av många privata företag. Företagsledarna är ofta unga och har en modern approach till företagande och ledarskap.

1.   Språket
 

Många spanjorer väljer numera att utbilda sig utanför landets gränser, vilket leder till att de yngre generationerna är mer öppna för utländska influenser och idéer än de äldre. Det har också lett till att allt fler spanjorer talar ett främmande språk. 
 
Det som i dagligt tal kallas spanska är de facto kastilianska, som är Spaniens officiella språk. Även katalanska, baskiska och galiciska är officiella språk i sina regioner, något som Spanien har lagstiftat om för att lyfta fram vikten av att behålla landets minoritetsspråk. Men oavsett region, talas kastilianskan överallt. 
 
Som de allra flesta föredrar spanjorerna att göra affärer på sitt modersmål, men det betyder inte att det inte talas engelska i internationella affärssammanhang. 
   

2. Översättningar till spanska
 

Språkbolaget har flera översättare som är bosatta i Spanien, men även de som bor och arbetar i Sverige har spanska som modersmål. I arbetsprocessen ingår att hitta rätt översättare till varje enskilt uppdrag, eftersom det är viktigt att hitta rätt tonalitet och uttryck. 
 

3.   Kroppsspråk
 

Spanjorer har ett tydligt kroppsspråk, något som kan te sig ganska yvigt för en nordbo. Gesterna är inte alltid lätta att förstå. Ett tips är att hålla stadig ögonkontakt med den person man för ett samtal med, eftersom det anses skicka signaler om respekt och självsäkerhet. 
   

4.   Affärskultur
 

I princip finns det fyra olika kategorier företag i Spanien: små och medelstora familjeägda företag, statligt ägda och styrda företag, inhemska företag med spansktalande personal samt större internationella företag med flerspråkig personal. 
 
Inom de två förstnämnda kategorierna ser man fortfarande ett traditionellt spanskt ledarskap, som kännetecknas av tydlig hierarki och stor respekt för högsta chefen. Spanjorerna hyser dock större respekt för personen bakom en titel än för själva titeln. Man är noga med att skapa goda, långsiktiga relationer både inom och utanför det egna företaget. 
 
Att arbeta i team är inte tradition i Spanien, vilket gör att spanjorer tenderar att vara både individualistiska och självständiga i sitt sätt att tänka och agera. På många arbetsplatser kommunicerar gruppmedlemmar enbart via gruppchefen för att undvika missförstånd.
  

5.   Möteskultur
 

Spanska chefer förväntas vara både resoluta och lösningsorienterade, och trots att öppenhjärtiga diskussioner är vanliga är det högsta chefen som har sista ordet. Chefens beslut ifrågasätts inte, vilket kan vara bra att ha i åtanke för den som ska göra affärer med Spanien. Den svenska konsensusmentaliteten fungerar inte här. 
 
Spanien har egentligen ingen mötestradition på det sätt som finns i Sverige. Möten sker ofta spontant och på begäran av chefen, då hen har något att informera sina anställda om. Skulle man trots allt bli kallad till ett sammanträde är det inte säkert att det finns en dagordning, och finns det en är det inte säkert att den följs. 
 
Spanjorer, liksom många andra sydeuropéer, kommunicerar hellre genom tal än skrift och det är därför en god idé att följa upp ett mejl med ett telefonsamtal eller en personlig avstämning öga mot öga om möjligt.

6.   Klädsel

Spanjorer är noga med sin klädsel, oavsett om den är formell eller ledig. Som i de flesta andra länder är det vanligare att klä sig formellt inom yrkesområden som bank-, finans- och domstolsväsendet och ledigare inom yrken som it, service och i besöksnäringen. Har man en högt uppsatt position är det absolut av största vikt att vara välklädd i kostym och slips respektive dräkt.
 
Sommartid kan det bli väldigt varmt i Spanien. Då är det bra att packa kläder avsedda för det om man ska dit i affärer. Men kravet på att vara korrekt klädd i kvalitetsplagg kvarstår hur varmt det än är. Undvik alltså rena fritidskläder som shorts och öppna sandaler i affärssammanhang. Satsa på ljusa kostymbyxor, en välstruken skjorta, en snygg kjol och en tunn men proper blus. Glöm inte skorna – spanjorerna är kända för sina välgjorda och välputsade skor. 
     

7.   Måltider

Lunchen är spanjorernas viktigaste mål och utgör ett tillfälle att både för att umgås och diskutera affärer. Den börjar serveras runt 14-tiden och kan pågå i flera timmar. Det är inte ovanligt att lunchen består av flera olika rätter, och ofta dricker man vin till maten. 
 
Under kontorstid är det vanligt att gå ut och sätta sig på ett närliggande café eller en bar för att under avslappnade former diskutera och bolla tankar och idéer. Middag äts sent på kvällen, i synnerhet under de varmaste månaderna, då måltiden kan serveras vid 22-tiden. Många utländska besökare i Madrid slås av att staden aldrig tycks sova.

 

© Språkbolaget 2021
Publicerad: 2021-06-10

Källor:
Global Business Culture, Doing business with Spain
UR Play, Mer än ett språk: Spanien

läs mer: