Att göra affärer med Frankrike  

Språkbolaget - översättningar till franska - www.sprakbolaget.se

Frankrike är världens sjunde största ekonomi med världsledande organisationer och företag inom vitt skilda områden, allt från bank till högteknologi. Men det en Frankrikeresenär främst tänker på är förstås det stora kulturutbudet, de historiska vingslagen och den goda maten. 
 
Två faktorer anses vara avgörande för Frankrikes framgångar inom affärsvärlden. Det första är den starka staten, det andra är utbildningsväsendet. Samarbetet mellan dessa två är grundmurat. Det gäller särskilt traditionen att fostra framtida makthavare inom såväl politik som näringsliv vid så kallade Grandes Ecoles, en slags elituniversitet som står vid sidan om vanliga högskolor. 

1.   Franskan i skrift
 

Skriven franska är betydligt mer stilistiskt utvecklad och formell än svenskan. Det finns en etikett som noga bör följas om man vill göra affärer med fransmän. Allt som de själva skickar ut i skrift kontrolleras både en och två gånger, eftersom välformulerade texter ses som ett tecken på intelligens och kunskap. Översättningar från svenska till franska kan därför vara knepiga, med tanke på att svenskan är betydligt mer avslappnad.
 
Stavningen kan ibland verka svår och ologisk, vilket beror på att den är påverkad av ordens ursprung och historia. Det är till exempel vanligt att ett ord innehåller en eller flera stumma bokstäver. Många ljud, som ä-ljudet, kan skrivas på många olika sätt genom en kombination av flera olika vokaler. 
   

2. Översättningar till franska
 

På Språkbolaget arbetar vi med modersmålsöversättare, varav många är uppvuxna i Frankrike och flera bor där i dag. Modersmålsöversättare har en stor fördel av att ha språket i sin vardag, eftersom det ständigt förändras. Det gäller att hänga med i strömningarna av nya ord och begrepp som skapas i kölvattnet av trender och enskilda händelser.
 

3.   Språket
 

Franskan tillhör de romanska språken och har omkring 80 miljoner modersmålstalare. De bor i Frankrike, Schweiz, Belgien, Kanada, Haiti med fler. Dessutom är franska officiellt språk i ytterligare cirka 35 länder, varav många i Afrika. Totalt anses 300 miljoner människor i världen kunna tala franska, vilket är en ökning med 10 procent sedan 2014. 
 
Det finns en stor respekt och kärlek för det franska språket, som av många uppfattas som elegant och sofistikerat. Fransmännen själva ser det nästan som en konstform, och tack vare att så många länder i det franska samväldet befinner sig utanför Europa, finns en viss tolerans för olika uttal och dialekter. Om du känner dig osäker på dina språkkunskaper i ett affärssamtal med en fransman – be då om ursäkt för det på franska, och fråga respektfullt om du kan gå över till engelska. 
   

4.   Kroppsspråket
 

Fransmän avbryter gärna varandra under diskussion, som ofta blir livligare än i Sverige.  Känslor och åsikter uttrycks på ett direkt sätt, ofta ackompanjerade av teatraliska ansiktsuttryck, något som kan kännas främmande för en svensk. 
 
Kroppsspråket används för att ytterligare förstärka den dramaturgiska effekten och kan uppfattas inte bara som yvigt utan på gränsen till överdrivet. Åtminstone ur ett skandinaviskt perspektiv.   
  

5.   Affärskulturen
 

Genom att utbildningssystemet främjar konkurrens fostras barnen redan tidigt att agera tävlingsinriktat och med en tydlig känsla av rivalitet. Detta skolar fransmännen i att tänka på individen snarare än på teamet och samarbetet. Detta präglar de flesta arbetsplatser. 
 
De flesta som har en ledande position i näringslivet är utbildade i Grandes Ecoles. Det visar sig inte minst i det hierarkiska system som majoriteten av alla franska företag och organisationer bygger på: Här är det högsta chefen som fattar alla avgörande beslut. Detta kommuniceras sedan vidare rakt nedåt för att så småningom landa hos övrig personal.
 

6.   Möteskulturen

Möteskulturen i Frankrike bygger på samma princip som affärskulturen – det är högsta chefen som leder mötet och som enskilt fattar alla beslut. Att ifrågasätta dessa vore att gå över en osynlig, men tydlig, gräns. 
 
Mer informella möten mellan kolleger utan närvaro av en högre chef tenderar att vara av mer tillåtande karaktär. Här kan olika åsikter vädras och fler kan komma till tals. Även i dessa sammanhang kan diskussionerna tyckas hetsiga för en utomstående. 
     

7.   Klädseln

Frankrike är känt för att vara ledande inom mode, vilket märks i alla delar av samhället. Därmed förväntas också klädseln vara oklanderlig och väl genomtänkt, inte minst inom näringslivet och i mötet med likasinnade. 
 
”Smart casual” förekommer allt oftare inom kreativa branscher som grafisk design, reklam, journalistik och liknande. För övrigt är det ”smart business” som gäller, i synnerhet i mötes- och jobbintervjusammanhang. 
 

8.   Måltider

Oavsett i vilken bransch och landsända man befinner sig i har maten en central plats i Frankrike. I affärssammanhang består den typiska affärslunchen av en trerättersmeny ackompanjerad av såväl aperitif, vin och avec. På senare år tenderar dock även dessa luncher att innehålla mindre alkohol än förr. 
 
Ett tips är att alltid inleda samtalet vid lunchbordet med att kommentera och berömma maten. Så småningom kan man låta samtalet glida över på affärer, men kom ihåg att i Frankrike är måltider främst avsedda för socialt umgänge med god mat och gott vin. Den som uppfattas som ett trevligt lunchsällskap ökar sina chanser till affärer senare. 
 

© Språkbolaget 2020
Publicerad: 2020-10-09

Källor:
Global Business Culture – Doing business around the world: Doing business with France
Wikipedia - Språkvetenskapliga discipliner: Ortografi
Nationalencyklopedin – franska
Institut Français Suède
Wikipedia: Franska

läs mer: