Att göra affärer i USA

USA är verkligen ett land med många ansikten, vilket också är det som fascinerar många som besöker landet. Att spendera en långweekend i New York skiljer sig rejält mot att bila runt i Kalifornien, och åker man inåt land möts man av såväl berg- som ökenlandskap samt typiska amerikanska småstäder likt dem man känner igen från film och TV. 
  
Landet har varit ledande inom sektorer som finans, it-teknik, ekonomi och medicin det senaste århundradet, men har under senare år upplevt en allt starkare konkurrens ifrån framförallt Kina och Indien inom dessa områden. 

I USA arbetar man ofta ur ett analytiskt perspektiv, vilket inte minst visar sig när det kommer till företagande, projektledning, produktion och tillverkning som generellt sett föregås av noggranna analyser och undersökningar. Inte sällan tar man fram specifika metoder och modeller för hur man bör hantera olika situationer – metoder som i sin tur anammas andra företag även utanför USA:s gränser.   
 

1.   Språket
 

USA, eller Amerikas förenta stater, består av femtio delstater, ett federalt distrikt samt flera självstyrande områden. Landet har en folkmängd på omkring 320 miljoner invånare, vilket gör USA till världens tredje största land sett till invånarantal. USA räknas också som ett av världens mest mångkulturella och etniskt blandade nationer med omfattande invandring från ett flertal länder. 

Amerikansk engelska talas av drygt 80% av befolkningen, medan spanska, som är det näst vanligaste talade språket, talas av cirka 12% av befolkningen. Spanska är också det språk som är vanligast att läsa som modernt språk i den amerikanska skolan och i Kalifornien förvaltas många statliga dokument både på spanska och engelska.  

Även franska är ett relativt stort språk, i synnerhet i delstaten Louisiana, som tidigare var en fransk (och spansk) koloni. Även på Hawaii har man ytterligare ett officiellt språk förutom engelskan, nämligen hawaiiska.
   

2. Översättningar till amerikansk engelska
 

Till skillnad från den brittiska engelskan är den amerikanska engelskan något ”ledigare ” i sitt uttryck. Amerikansk engelska kan upplevas som mer nyanserad än brittisk engelska, och amerikanarna själva har också ett yvigare sätt att tala med mer handrörelser och tydligare kroppsspråk.

Som i alla översättningsprojekt är det viktigt att hitta en översättare som kan hitta rätt tonalitet och rätt ton för varje specifikt projekt. På Språkbolaget har vi förmånen att arbeta med flertalet duktiga översättare som har amerikansk engelska som sitt modersmål, och som känner till den amerikanska kulturen. 
 

3.   Kroppsspråk
 

Amerikanarna är kända för att vara gästvänliga, artiga och välkomnande. Generellt sett tar man i hand (gärna med ett fast handslag), och vanliga hälsningsfraser kan kännas något översvallande för en nordbo som ofta är av en mer tillbakadragen natur. Här kan det alltså bli något av en kulturkrock som kan vara bra att vara medveten om när man ska göra affärer med USA.
   

4.   Affärskultur
 

I USA arbetar man ofta i team eller i grupper som är sammansatta för att genomföra ett specifikt projekt. Det finns en tydlig hierarkisk struktur, där företagets VD (på engelska CEO) har högsta mandat. Under sig kan VD ha ett antal mellanchefer som dock sällan har mandat att fatta de avgörande besluten. Detta resulterar i att toppchefer i USA generellt sett är mycket resultat- och målinriktade.
    
USA är också ett land som värnar om titlar, vilket innebär att man bör använda personens titel alternativt Mr., Mrs. eller Miss i kombination med personens efternamn när man gör affärer med amerikanska företagare.    
  

5.   Möteskultur
 

I USA har man generellt sett en väl inarbetad mötesstruktur, med en tydlig dagordning och tydligt uppsatta mål. Det som skiljer sig ganska rejält från exempelvis svensk möteskultur är sättet att diskutera, vilket är bra att känna till för den som ska sitta i möte med amerikaner. Diskussioner blir ofta livliga och kan ibland tyckas väl högljudda, åtminstone jämfört med det svenska sättet att diskutera. Amerikaner är dock bra på att skilja på sak och person, vilket betyder att diskussionerna håller sig inom ramen för vad som anses vara affärsmässigt beteende. 
 

6.   Klädsel

Klädseln kan variera mellan ”smart-casual” till ”smart” eller bara ”casual” (det sistnämnda har många företag anammat på fredagar som då kallas ”Casual Friday”). Liksom i många andra länder är det inom yrkesområden som bank- och rättsväsendet samt finansmarknaden som man oftast klär sig ”smart” – det vill säga i kostym och slips alternativt kjol och kavaj.

I stora städer, som exempelvis New York, är det också vanligt att kvinnor går ut och köper mat och gör ärenden på lunchrasten iklädda dräkt och sneakers. 
     

7.   Måltider

I affärssammanhang är det inte ovanligt med frukostmöten, och dessa kan starta så tidigt som klockan 7 på morgonen. Även affärsluncher vanliga, och dessa ses ofta som en förlängning av ett föregående möte. Därmed är det accepterat, och ibland även förväntat, att diskutera affärer under lunchen.

Bir man däremot bjuden på middag, på restaurang eller hemma hos någon, är det inte lika vanligt att diskutera affärer. Åtminstone inte under själva måltiden, utan dessa diskussioner kan i så fall fortsätta efter maten i ett avskilt rum alternativt på kontoret dagen därpå.

Alkoholförtäring till lunch och middag är inte lika vanligt förekommande i USA som i exempelvis Frankrike eller Danmark. Dock förekommer det att amerikaner dricker vin till maten, men man kan lika gärna bli erbjuden kaffe eller alkoholfri dryck till maten.
 

© Språkbolaget 2020
Publicerad: 2020-03-31 

Källor:
Doing business with the USA, Global Business Culture
Globalis, Globalis.se

 

läs mer: