Tänk på detta när du gör affärer i Danmark

Att besöka Danmark känns både gemytligt och trevligt, i synnerhet som många danska företag räknas som små till medelstora och ofta är specialiserade inom ett specifikt område.
 
Det danska systemet påminner mycket om det svenska, vilket gör att man som svensk kan känna sig både trygg och lugn med att göra affärer med danska företag. Danska är också ett av många språk Språkbolaget översätter till; våra danska översättare har danska som modersmål och känner väl till den danska kulturen.  
 

1.   Språket
 

Då det danska språket talas av en relativt liten grupp människor börjar danska skolbarn studera engelska och andra moderna språk i tidig ålder. Detta gör att danskarna generellt sett är duktiga på språk. Ofta talas såväl engelska som ytterligare något språk, även om engelska anses vara det officiella affärsspråket. Så även i kommunikation med de övriga nordiska länderna. 
 

2.  Översättningar till danska
 

Många icke-skandinaver har en uppfattning om att ”vi skandinaver” talar i princip samma språk, men även om danska är nära besläktat med norska och svenska är det ofta lättare för svenskar att förstå skriven danska. Omkring 90% av orden har endast små skillnader när det gäller stavning. 

I skrift är det många svenskar som har svårt att särskilja danska från norska, då innehållsförteckningar och liknande texter ibland skrivs på s.k. "dansk-norska".

Det finns förstås många dialekter och nyansskillnader i det danska språket, precis som det gör i det svenska, vilket gör att det kan vara enklare att prata engelska i affärssammanhang för att undvika missförstånd. 
När det gäller översättningar till danska följer det danska språket en liknande struktur som det svenska, men det är självklart viktigt att hitta rätt översättare till varje enskilt projekt för att hitta den rätta känslan och tonaliteten. 
 

3.   Kroppsspråk
 

Trots att Danmark ligger närmare kontinenten än de övriga skandinaviska länderna ser man sällan ett överdrivet yvigt kroppsspråk hos danskarna. Under en presentation och i en mötessituation lyssnar man klart på den som har ordet och frågor sparas oftast till slutet av mötet. Det kan därför kännas som att deltagarnas entusiasm och intresse är något begränsat, men så behöver det alltså inte alls vara.   
 

4.   Affärskultur
 

I Danmark, liksom i Sverige, litar man mycket till den enskilda medarbetarens förmåga att själv ta ansvar och fatta egna beslut. Organisationer är ofta platta, viket innebär att delaktighet och delegering anses vara naturliga ingredienser på en arbetsplats. Det som skiljer Danmark något från Sverige är att teknisk kunskap värdesätts högre än social kompetens; något som värderas mycket högt i Sverige. 

5.   Möteskultur
 

I Danmark tenderar man att ha många möten, både inför, under och efter ett projekt. Ibland tenderar de att bli väl långa, men de är oftast väl organiserade och saker som punktlighet samt tydlig dagordning ses som självklara inom den danska möteskulturen. Ofta används humor som en avväpnande ingrediens för att få människor att känna sig avslappnade.
 
Alla förväntas delta aktivt och alla får lov att komma till tals. Sitter någon tyst är det med all sannolikhet för att hen lyssnar aktivt och tar in det som sägs. Innan man talar söker man tillåtelse från mötets ordförande; att avbryta någon och att tala rakt ut anses vara oartigt. 
 

6.   Klädsel

Affärsklädseln liknar det man brukar kalla ”smart-casual”, förutom inom vissa yrkesområden såsom juridik och bankväsendet, där klädseln tenderar att vara mer formell. Kvinnor liksom män går gärna klädda i byxor och kavaj, alternativt kostym, och vintertid gäller det att införskaffa en varm kappa eller jacka då de det danska vintervädret kan bjuda på både snö och kyla. För övrigt gäller samma princip som i Sverige – känner man sig osäker på klädkoden är det bättre att klä upp sig snarare än att klä ner sig.  
 

7.   Måltider

Under en affärslunch talar man sällan affärer i Danmark, i synnerhet inte så länge personen som bjudit in till lunchen undviker ämnet. Rekommenderat är att pröva på någon av Danmarks specialiteter, som exempelvis smörrebröd, och ibland bjuds både öl och snaps till denna rätt, vilket kan vara bra att vara förberedd på.  

© Språkbolaget 2020
Publicerad: 2020-03-31 

Källor:
Doing business with Denmark
Skandinaviska för nybörjare


 

läs mer: